Artstor

Artstor on JSTOR – zawiera ponad 2,5 mln obrazów w wysokiej rozdzielczości, pochodzących ze zbiorów najsłynniejszych światowych muzeów, bibliotek, archiwów fotograficznych, artystów oraz naukowców.

Prace zostały zawarte w ponad 300 kolekcjach, wraz z narzędziami służącymi do przeglądania, prezentowania oraz zarządzania obrazami. Mogą wspomagać nauczanie oraz badania w takich obszarach jak antropologia, archeologia, architektura i urbanistyka, historia sztuki, historia medycyny, kostiumografia i projektowanie ubioru, literatura, religia, teatr, historia świata i wielu innych.

Dostęp do kolekcji Artstor znajduje się na platformie JSTOR w zakładce „Images” w oknie wyszukiwawczym oraz w sekcji Search i Browse.

Dostęp z terenu UMK

Dostęp spoza terenu UMK