Biblioteka otwarta

Zgodnie z Zarządzeniem nr 259 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2020 r. wszystkie biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego UMK są dostępne w pełnym zakresie działania dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem limitów osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniach bibliotecznych.

Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zapisanych w Załączniku do Zarządzenia.

Od 1 grudnia na terenie bibliotek czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Biblioteka Medyczna (Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Pracownia Komputerowa) czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-16:00.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość zamawiania darmowych skanów do 50 stron przez pracowników, doktorantów i studentów CM UMK na adres biblio@cm.umk.pl. Użytkowanie kopii cyfrowych może odbyć się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.