Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) – baza zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2 000 tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku polskim.

Baza jest dostępna na platformie EBSCOhost. Po wejściu na platformę, należy jeszcze raz wybrać właściwą bazę.

Dostęp z terenu UMK

Dostęp spoza terenu UMK