Dostęp do czasopism De Gruyter

De Gruyter – platforma książek elektronicznych z zakresu wielu dziedzin nauki wydawnictwa De Gruyter oraz kilkunastu wydawnictw, głównie uniwersyteckich m.in. Princeton University Press, Harvard University Press, Cornell University Press, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, University of Toronto Press.

Kolekcja książek elektronicznych na platformie De Gruyter jest kolekcją dynamiczną, powiększaną każdego miesiąca o nowe tytuły. Większość e-książek jest dostępna w formacie PDF z możliwością pobrania.

UWAGA: kopiowanie, wklejanie, drukowanie jedynie wybranych fragmentów na użytek prywatny, badawczy oraz dydaktyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Zabrania się przesyłania lub udostępniania pobranych materiałów poza siecią UMK.

Dostęp z UMK (oraz CM UMK)

Dostęp spoza UMK (oraz CM UMK)