Wpłaty z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek

Wpłaty z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek należy wnosić na konto:

UMK w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

W przypadku czytelnika, który robi to w związku z obiegówką, status obiegówki na „rozliczony” zmieni się najpóźniej następnego dnia od momentu, kiedy dotrze do Oddziału Udostępniania Zbiorów informacja o opłacie (kopia przelewu) i zostaną zwrócone wszystkie książki.