Książki z Oxford Scholarship

Oxford Scholarship Online – kolekcja ponad 20 tysięcy książek elektronicznych z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych, ekonomicznych oraz prawa w modelu EBA.

Dostęp do pełnej kolekcji potrwa do 31 maja 2023 r., a po zakończeniu umowy zostaną wybrane e-książki na własność na podstawie statystyk  wykorzystania.

 Licencja zezwala na kopiowanie, drukowanie i zapisywanie pojedynczych rozdziałów na użytek osobisty, dydaktyczny oraz naukowy zgodnie z przepisami o prawie autorskim.

Dostęp z terenu UMK

Dostęp spoza terenu UMK