Książki Taylor and Francis

Z przyjemnością informujemy o zakupie dostępu do wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych w modelu EBA wydawnictwa Taylor and Francis.

W okresie pierwszych trzech miesięcy (do 15 maja 2022 r.) pozyskana licencja zapewnia dostęp do ponad 143 tysięcy tytułów z takich dziedzin jak: historia, filozofia, religia, socjologia, archeologia, ekonomia, edukacja, politologia, nauki społeczne, językoznawstwo i literatura, nauki biologiczne, medycyna, opieka społeczna, informatyka, prawo, geografia, behawiorystyka, matematyka, fizyka, sport i turystyka, regionalistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, sztuka.

Istnieje możliwość kopiowania, pobierania oraz drukowania fragmentów książek bez limitu stron (DRM-free), ale wyłącznie na użytek własny zgodnie z zapisami prawa autorskiego. Nieuprawnione jest natomiast przesyłanie pobranych materiałów drogą elektroniczną, nawet na użytek osobisty.

Korzystanie z kolekcji jest możliwe poprzez Czytelnię online – https://bm.cm.umk.pl/czytelnia-online/

Publikacje najczęściej otwierane przez pierwsze trzy miesiące, na łączną sumę 200 tys. GBP, będą dostępne do końca umowy (15 lutego 2023 r.). Zapraszamy do korzystania!