Publikowanie otwarte w licencjach krajowych

Biblioteka Medyczna informuje, że w 2023 r. można jeszcze korzystać z bezpłatnych programów publikowania otwartego w ramach licencji krajowych: ACS, IOP, Elsevier oraz Springer. Artykuły można publikować bez opłat w czasopismach wytypowanych przez wydawców do programów publikowania otwartego. Koszty publikacji artykułów w ramach programów są pokrywane z opłaty za licencję krajową ze środków MEiN. ACS, Elsevier i Springer wprowadziły do licencji ograniczenia liczby artykułów, które pracownicy instytucji uczestniczących w programach, mogą opublikować bezpłatnie.
Licencji ACS  – do połowy września opublikowano 265 artykułów z puli 370 artykułów na 2023 r. Program publikowania otwartego umożliwia publikowanie w 83 czasopismach wydawanych przez ACS.
Licencja IOP – pula darmowych artykułów w 2023 roku jest nieograniczona.
Licencja krajowa Springer  – do końca września wykorzystano 873 artykuły z puli 1350 artykułów na 2023 r.
Licencja krajowa Elsevier –  do końca września wykorzystano 670 artykułów z puli 1013 artykułów na rok 2023. Program od 2023 r. obejmuje 1114 czasopism hybrydowych pochodzących z 7 kolekcji tematycznych Science Direct.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie.