Zmiany w wypożyczeniach

Od 19 października 2020 r. Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do16:00.

Wypożyczenia książek, których termin zwrotu przypada na okres od 17.10.2020 do 31.12.2020, zostaną automatycznie przedłużone na pierwsze dni stycznia 2021 roku. Zwroty książek wypożyczonych w tym terminie również przypadną na początek stycznia przyszłego roku.