Impact Factor

Wskaźniki cytowań Impact Factor – w wolnym tłumaczeniu „siła przebicia” – są uznanymi przez środowiska naukowe z wielu krajów miernikami siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. Wyznacza się je jako stosunek liczby cytowań w określonym okresie (2 lub 5 lat) do liczby cytowanych publikacji w tym samym okresie.

Najnowszy Impact Factor publikuje co roku w czerwcu Journal Citation Reports (JCR) – interdyscyplinarna baza przygotowywana niegdyś przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska), a obecnie przez Clarivate Analysis.

Journal Citation Reports – dostęp przez Centralny Punkt Logowania

Journal Citation Reports – dostęp z Uczelni