Impact Factor

Najnowszy Impact Factor publikuje co roku w czerwcu Journal Citation Reports – interdyscyplinarna baza przygotowywana niegdyś przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska), a obecnie przez Clarivate Analysis.

Journal Citation Reports