Zasoby Biblioteki Medycznej on-line

Biblioteka Medyczna posiada zasoby tradycyjne i elektroniczne oraz zapewnia dostęp do narzędzi umożliwiających ich wyszukiwanie.

Multiwyszukiwarka

Podstawowym narzędziem do odkrywania zasobów Biblioteki Medycznej jest okno wyszukiwawcze znajdujące się na stronie startowej bibliotecznego portalu, tzw. multiwyszukiwarka, która umożliwia wyszukiwanie zasobów elektronicznych oraz tradycyjnych z jednego miejsca.

Osobna zakładka „Katalog Biblioteki Medycznej” pozwala na wyszukiwanie książek i czasopism i zamawianie książek z katalogu komputerowego oraz na dostęp do opcji „Moje konto”.

Zakładka „Lista A-Z” umożliwia wyszukiwanie e-czasopism oraz e-książek subskrybowanych przez Collegium Medicum i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

„PBL” jest skrótem od „Polskiej Biblioteki Lekarskiej”, jedynej bazy, w której można poszukiwać artykułów z polskich czasopism biomedycznych, zyskując ich dokładne dane bibliograficzne.

Czytelnia on-line

Czytelnia online to alfabetyczny wykaz wszystkich baz danych subskrybowanych (lub testowanych) przez CM UMK. Z Czytelni on-line mogą korzystać studenci i pracownicy Uczelni z komputerów podpiętych pod sieć uczelnianą (w tym części komputerów w szpitalach uniwersyteckich), bądź z dowolnego komputera, o ile dysponują uczelnianym adresem e-mailowym i mają uprawnienia do korzystania z Centralnego Punktu Logowania.

Wśród baz zaprenumerowanych przez Uczelnię, na szczególną uwagę zasługują:

Polska Bibliografia Lekarska

To jedyna baza polskojęzyczna, w której można poszukiwać artykułów z polskich czasopism biomedycznych, zyskując ich dokładne dane bibliograficzne (nie pełen tekst, który jednak można odszukać on-line lub zeskanować z zasobów drukowanych Biblioteki).

Wyszukiwanie w Polskiej Bibliografii Lekarskiej prowadzimy według różnych możliwości, np. hasła, autora, tytułu czasopisma czy dowolnego słowa opisu. Najczęściej szukamy według hasła (za każdym razem sprawdzamy, czy wpisane przez nas hasło znajduje się w indeksie bazy) lub według tytułu – dowolnego słowa (wpisujemy pojedyncze słowo w każdym z pól wyszukiwawczych, a najlepiej jedynie rdzeń słowa, aby program mógł dopisać końcówki).

Medline

To największa bibliograficzna (choć przekierowuje do pełnych tekstów w wolnym dostępie) baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, anglojęzyczna, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Podstawowy dostęp pod adresem: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, choć np. Biblioteka prenumeruje Medline uzupełniony o pełne teksty – bazę „Medline Complete”.

Access Medicine

To anglojęzyczna, interaktywna platforma edukacyjno-dydaktyczna, pozwalająca sprostać wszelkim wymaganiom programu nauczania na uczelniach medycznych oraz doskonałe źródło informacji na temat diagnozowania i leczenia pacjentów. Moduły dostępne na platformie: Readings (ponad 100 pełnotekstowych podręczników oraz atlasów wydawnictwa McGraw-Hill uporządkowanych tematycznie), Quick Reference (baza wytycznych, algorytmy postępowania, narzędzie diagnostyczne, baza testów diagnostycznych oraz kalkulatory), Drugs (integrowana baza leków), multimedia (filmy video z przeprowadzanych zabiegów, badań pacjentów, wykłady nagrane przez specjalistów oraz zdjęcia), Cases (bank przypadków medycznych uporządkowanych wg medycyny ogólnej i klinicznej – opis przypadku, pytania sprawdzające, referencje) oraz Self-Assessment (baza testów sprawdzających, opartych na materiale zgromadzonym w podręcznikach oraz skrócona baza testów USMLE).

Ackland’s Video Atlas

To anglojęzyczny atlas zawierający ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

E-Library

To kolekcja wartościowych książek medycznych, przede wszystkim poczytnych podręczników wydanych w języku polskim, m.in. „Anatomii” Greya, „Atlasu anatomii” Nettera, „Diagnozy klinicznej” MacLeoda, „Farmakologii” Danysza, „Fizjologii człowieka” Konturka i wielu innych.

IbukLibra

Kolejna kolekcja polskich książek naukowych dostępnych on-line, przede wszystkim wydawnictw PWN oraz PZWL, w tym podręczników, np. „Anatomii człowieka” Bochenka, czy „Diagnostyki laboratoryjnej” Solnicy.

Clinical Key

Anglojęzyczna baza książek, czasopism i multimediów wydawnictwa Elsevier. Obejmuje  dostęp do ponad tysiąca podręczników (40 specjalności medycznych), pełne teksty ponad 500 specjalistycznych czasopism (w tym Clinics of North America), ponad 85.000 obrazów z możliwością pobrania i wstawienia do prezentacji, ponad 9.000 filmów pokazujących procedury medyczne, ponad 4.000 wytycznych dla lekarzy oraz dane leków oparte na Gold Standard.

Bazy Ebsco

Ebsco udostępnia anglojęzyczne bazy o różnorodnej tematyce, w tym biomedyczne: Academic Search Ultimate, Health Source, Master File Premier, Medline Complete, jak również bogate zasoby e-książek (Ebsco eBook Collection i Academic Research Source eBooks). Dostęp do baz po wejściu na link EBSCOhost Web (kolekcje e-czasopism związanych z medycyną zaznaczone automatycznie).