Zasoby Biblioteki Medycznej on-line

Biblioteka Medyczna posiada zasoby tradycyjne i elektroniczne oraz zapewnia dostęp do narzędzi umożliwiających ich wyszukiwanie.

Multiwyszukiwarka

Podstawowym narzędziem do odkrywania zasobów cyfrowych Biblioteki Medycznej jest okno wyszukiwawcze znajdujące się na stronie startowej bibliotecznego portalu, tzw. Zasoby online, która umożliwia wyszukiwanie zasobów elektronicznych (zasoby elektroniczne: artykuły, rozdziały, streszczenia, subskrybowane i open access).

Zakładka „Katalog Biblioteki Medycznej” pozwala na wyszukiwanie książek (tytułów drukowanych i elektronicznych) i czasopism oraz zamawianie książek z katalogu komputerowego, a także na dostęp do opcji „Konto czytelnika”.

Zakładka „Katalog bibliotek UMK” pozwala na wyszukiwanie książek i czasopism w druku i elektronicznych we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

„PBL” jest skrótem od „Polskiej Biblioteki Lekarskiej”, jedynej bazy, w której można poszukiwać artykułów z polskich czasopism biomedycznych, zyskując ich dokładne dane bibliograficzne.

Czytelnia on-line

Czytelnia online to alfabetyczny wykaz wszystkich baz danych subskrybowanych (lub testowanych) przez CM UMK. Z Czytelni on-line mogą korzystać studenci i pracownicy Uczelni z komputerów podpiętych pod sieć uczelnianą (w tym części komputerów w szpitalach uniwersyteckich) – „czerwony domek”, bądź z dowolnego komputera, o ile dysponują uczelnianym adresem e-mailowym i mają uprawnienia do korzystania z Centralnego Punktu Logowania – „zielony domek”.

Wśród baz zaprenumerowanych przez Uczelnię, na szczególną uwagę zasługują:

Polska Bibliografia Lekarska

To jedyna baza polskojęzyczna, w której można poszukiwać artykułów z polskich czasopism biomedycznych, zyskując ich dokładne dane bibliograficzne (nie pełen tekst, który jednak można odszukać on-line lub zeskanować z zasobów drukowanych Biblioteki).

Wyszukiwanie w Polskiej Bibliografii Lekarskiej prowadzimy według różnych możliwości, np. hasła, autora, tytułu czasopisma czy dowolnego słowa opisu. Najczęściej szukamy według hasła (za każdym razem sprawdzamy, czy wpisane przez nas hasło znajduje się w indeksie bazy) lub według tytułu – dowolnego słowa (wpisujemy pojedyncze słowo w każdym z pól wyszukiwawczych, a najlepiej jedynie rdzeń słowa, aby program mógł dopisać końcówki).

Medline

To największa bibliograficzna (choć przekierowuje do pełnych tekstów w wolnym dostępie) baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, anglojęzyczna, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Podstawowy dostęp pod adresem: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, choć np. Biblioteka prenumeruje Medline uzupełniony o pełne teksty – bazę „Medline Complete”.

Ackland’s Video Atlas

To anglojęzyczny atlas zawierający ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy.

E-Library

To kolekcja wartościowych książek medycznych, przede wszystkim poczytnych podręczników wydanych w języku polskim przez wydawnictwo Urban & Partner, m.in. „Anatomii” Greya, „Atlasu anatomii” Nettera, „Diagnozy klinicznej” MacLeoda, „Farmakologii” Danysza, „Fizjologii człowieka” Konturka i wielu innych.

IbukLibra

Kolejna kolekcja polskich książek naukowych dostępnych on-line, przede wszystkim wydawnictw PWN oraz PZWL, w tym podręczników, np. „Anatomii człowieka” Bochenka, czy „Diagnostyki laboratoryjnej” Solnicy. Książki z IbukLibra można jedynie przeglądać on-line (prenumerata UMK obejmuje książki w zakładce „Książki w moich bibliotekach”). Założenie konta „Pólka MyIbuk” umożliwia dodawanie książek na własną „półkę”, podświetlanie fragmentów tekstu i robienie notatek.

Bazy Ebsco

Ebsco udostępnia anglojęzyczne bazy o różnorodnej tematyce, w tym biomedyczne: Academic Search Ultimate, Health Source, Master File Premier, Medline Complete, jak również bogate zasoby e-książek (Ebsco eBook Collection i Academic Research Source eBooks). Dostęp do baz po wejściu na link EBSCOhost Web (kolekcje e-czasopism związanych z medycyną zaznaczone automatycznie).