Zakończenie działania RCIM

Informujemy, że 31 grudnia 2023 wyłączony został serwer internetowy Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, które po blisko 15 latach, z przyczyn technicznych, kończy swoją działalność związaną z udostępnianiem bibliograficznych i pełnotekstowych baz biomedycznych w Bibliotece Medycznej. Dnia 31 marca 2024 roku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych beneficjentów RCIM – formularze zgłoszeniowe zostaną zniszczone. Wyjątkiem będą osoby korzystające z Wypożyczalni Biblioteki Medycznej – dane osobowe będą przetwarzane w systemie bibliotecznym do czasu zamknięcia kont czytelnika i uregulowania ewentualnych zaległości wobec Biblioteki.

Zwrotu wypożyczonych publikacji prosimy dokonywać osobiście w Wypożyczalni lub w szczególnych przypadkach przesyłać na adres Biblioteki. Regulacje należności pieniężnych powstałych wskutek nieterminowego zwrotu książek wypożyczonych w ramach RCIM, można dokonywać za pośrednictwem e-płatności PayU (po zalogowaniu do Konta bibliotecznego) lub przelewem na konto:

51 1240 6478 1111 0000 4949 2293 (Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz),

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko i dopisek „opłata za nieterminowy zwrot książek”.

Osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z zasobów Biblioteki Medycznej zapraszamy do aktywacji konta bibliotecznego w ramach Programu Absolwenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (absolwent.umk.pl) lub wypożyczania w ramach kont Kaucja, które wiąże się z wcześniejszym wpłaceniu zwrotnej opłaty 100 zł. za książkę (max 5 książek/ 500zł). Dodatkowe informacje: Oddział Udostępniania – tel. (52) 585-35-10, udostepnianie@cm.umk.pl

Osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z dostępu do baz danych wykupionego przez Bibliotekę Medyczną zapraszamy do Czytelni on-line (wymagane logowanie poprzez Centralny Punkt Logowania). Osoby niebędące studentami, ani pracownikami UMK zachęcamy do korzystania z dostępów krajowych udostępnionych poprzez ICM Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/. Przypominamy również, że BM CM UMK umożliwia wszystkim zainteresowanym dostęp do źródeł elektronicznych na miejscu w Pracowni Komputerowej. Dodatkowe informacje: Oddział Informacyjno-Bibliograficzny – tel. (52) 585-35-09, biblio@cm.umk.pl