ORCID

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych, unikalny identyfikator cyfrowy, który umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych takich jak Scopus, Web of Science i innych. Dzięki połączeniu konta ORCID z ResearcherID lub Scopus ID następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami. ORCID ID można także podpiąć do konta użytkownika PBN. Stworzenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest bezpłatne. Po założeniu konta w bazie ORCID prosimy o zgłoszenie swojego numeru do Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych CM UMK na adres: bibliografia@cm.umk.pl lub telefonicznie – 52 585 3506. Dodatkowe informacje na temat zalet posiadania identyfikatora ORCID dostępne są m.in. na blogu dr. hab. Emanuela Kulczyckiego.

Zakładanie konta w ORCID

Edycja profilu w ORCID

Dodawanie publikacji w ORCID

Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM, Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa