Eduroam WiFi

W Bibliotece Medycznej dostępna jest sieć bezprzewodowa (WiFi) tworzona przez Uczelniane Centrum Informatyczne w ramach projektu Eduroam. Sieć umożliwia pracownikom, studentom i absolwentom UMK swobodny dostęp do Internetu na terenie całego kampusu. Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, należy posiadać konto pocztowe na jednym z serwerów UMK.

Poniższy link kieruje na stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego UMK, gdzie znajdują się szczegółowe instrukcje konfiguracji:

Dostęp do internetu z komputerów przenośnych i telefonów komórkowych

Instalacja Eduroam na urządzeniu przenośnym wymaga czasowego dostępu do sieci Internet (inne WiFi lub sieć komórkowa) w celu pobrania instalatora/profilu instalacyjnego, a w przypadku pracowników – również imiennego certyfikatu.

Studenci podczas instalacji będą proszeni o podanie loginu i hasła do Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL) – jednorazowo, tylko podczas instalacji. Przed instalacją prosimy o upewnienie się, czy pamiętają Państwo swoje hasło do CPL (login jest w formacie: numer_albumu@stud.umk.pl)

Pracownicy etatowi podczas instalacji będą potrzebować osobistego certyfikatu (inny dla telefonu i laptopa), który można pobrać klikając odpowiedni link w instrukcji i logując się poprzez Centralny Punkt Logowania UMK. Hasło do certyfikatu można odczytać ze strony lub przesłać na służbową skrzynkę pocztową.

W razie problemów z konfiguracją Eduroam prosimy o kontakt z Działem Informatyzacji Collegium Medicum  lub pracownikami Biblioteki Medycznej.

Każde podłączenie do sieci Eduroam, zarówno na UMK jak i w innych instytucjach, jest odnotowywane w logach systemowych. Logi są przechowywane przez okres 6 miesięcy. Logi są traktowane jako dane poufne i mogą być udostępnione jedynie uprawnionym organom państwowym.