Stopka redakcyjna

Wiadomości Akademickie
Pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1508-2180

„Wiadomości Akademickie” wydaje Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za zgodą Prorektora UMK ds. Collegium Medicum i na zasadzie pracy społecznej Zespołu Redakcyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania adiustacji i skrótów w pracach autorskich. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rada Programowa:
Przewodniczący Rady Programowej:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski
Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej: 
prof. dr hab. n. med. Gerard Drewa

Członkowie Rady Programowej:
prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
dr n. med. Marek Jurgowiak
dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
dr Krzysztof Nierzwicki
dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny, prof. UMK
prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk
dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
mgr Justyna Gapska
mgr Agnieszka Milik

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: dr Krzysztof Nierzwicki
Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
Sekretarz redakcji: mgr Monika Kubiak

Adjustacja:
mgr Joanna Hładoń-Wiącek

Korekta merytoryczna: dr Krzysztof Nierzwicki, dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
Korekta techniczna: mgr Anna Kaszewska

Adres Redakcji:
Biblioteka Medyczna CM UMK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Kontakt z Redakcją:
tel.: +48 +52 585-3509
fax: +48 +52 585-3505
e-mail: biblio@cm.umk.pl