Stypendia rektorskie za publikacje 2024

W dniu 4 czerwca 2024 r. ukazało się Zarządzenie Nr 87 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

Jeżeli chodzi o medycynę i nauki pokrewne, należy bazować na czasopismach ujętych w Załączniku nr 3.