Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 052 585-3504
e-mail: wm@cm.umk.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych w oryginale – książek, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i prac magisterskich, w postaci kserokopii lub plików komputerowych – artykułów z czasopism i niewielkich fragmentów wydawnictw zwartych.

Dokumenty oryginalne sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej Biblioteki. Dokumenty w postaci plików komputerowych nagrywa się na nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników bądź przesyła na konto pocztowe zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem materiałów ponosi zamawiający. Ceny za usługi są uzależnione od bibliotek i serwisów dostarczających zamawiane materiały oraz od kosztów przesyłek pocztowych. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliotekom innych jednostek. Zamówienia na materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej płatne z funduszy jednostki można realizować poprzez system Workflow.

Zamówienia na materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej