Godziny otwarcia

Od 1 czerwca 2020 r. Biblioteka Medyczna (Wypożyczalnia) czynna w dni powszednie w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek – 8.00 – 14.30
wtorek, czwartek – 12.00 – 18.30

W Wypożyczalni zostają przywrócone usługi zamawiania książek poprzez system komputerowy oraz przyjmowane są zwroty materiałów bibliotecznych. Zwracane książki będą poddawane 72 godzinnej kwarantannie i po jej upływie „zdejmowane” z kont czytelników.

Do 30 września wstrzymuje się pobieranie opłat za nieterminowy zwrot książek.

Czytelnia Ogólna, Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej oraz Pracownia Komputerowa są nieczynne do odwołania.

Nie przewiduje się możliwości zamawiania i wypożyczania czasopism. W przypadku potrzeby skorzystania z czasopisma, Czytelnik może przesłać zamówienie na wykonanie ich kopii cyfrowych na adres biblio@cm.umk.pl. Użytkowanie kopii cyfrowych może odbyć się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wejście do biblioteki jest możliwe tylko w maseczce. Przy wejściu należy odkazić ręce płynem dezynfekującym. Zabrania się czytelnikom przekraczania wyznaczonych stref w holach i czytelniach biblioteki, a także korzystania z jakichkolwiek urządzeń bibliotecznych.

W sprawach bibliografii i bibliometrii prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny (585 3506) lub e-mailowy: bibliografia@cm.umk.pl.