Biblioteka Medyczna i jej agendy

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum znajduje się na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w budynku audytoryjnym, obok budynku tzw. nowej Patomorfologii. Na teren kompleksu szpitalnego można dostać się zarówno od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Jurasza, jak i ul. Powstańców Wielkopolskich, chociaż do budynku Biblioteki Medycznej najbliżej jest od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.

Biblioteka Medyczna
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 052 585-3511
fax 052 585 3505
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl
strona internetowa: www.bm.cm.umk.pl
Facebook

Wchodząc do głównej części Biblioteki Medycznej na wprost widzimy Wypożyczalnię, po prawej stronie Sekretariat i gabinet Dyrektora oraz niewielki hol z katalogami komputerowymi i skanerem samoobsługowym, a po lewej stronie Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej oraz Czytelnię Ogólną.

W Sekretariacie można m.in.: uzyskać wpis w indeksie ze szkolenia bibliotecznego oraz naukowej informacji medycznej, umówić się na spotkanie do dyrektora Biblioteki, wpłacić kaucję za wypożyczenie książki, wpłacić pieniądze za kserokopie międzybiblioteczne, zostawić pisemne wnioski i prośby do dyrektora Biblioteki, uzyskać zgodę na wykorzystanie w czytelni pracy magisterskiej lub doktorskiej.

tel. 052 585-3511
fax: 052 585-3505
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl

W Wypożyczalni można aktywować konto czytelnika, wypożyczyć książki zamówione z magazynu przez katalog komputerowy, zwrócić wypożyczone książki, dokonać wpłaty za nieterminowy zwrot książek oraz skorzystać na miejscu ze starszych niż rok bieżący roczników czasopism (w Czytelni Ogólnej lub Pokoju Pracy Indywidualnej i Grupowej).

tel. 052 585-3510
e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

Wypożyczalnia prowadzi wypożyczanie na zewnątrz wydawnictw zwartych: monografii, podręczników i skryptów zgodnie z regulaminem Biblioteki. Wypożyczalnia obsługuje czytelników w komputerowym systemie Horizon, a samo wypożyczanie odbywa się w oparciu o kody kreskowe. Wypożyczać książki mogą jedynie czytelnicy Biblioteki Medycznej, posiadający kartę biblioteczną lub legitymację studencką i aktywne konto biblioteczne (aktywowane po wypełnieniu deklaracji i złożeniu jej w Wypożyczalni).

Cennik opłat Wypożyczalni:
Karta  biblioteczna – 1 zł.
Duplikat karty bibliotecznej – 5 zł.  

Na holu Biblioteki znajdują się: bezpłatny skaner do skanowania zasobów bibliotecznych -fragmentów książek i artykułów z czasopism (zapis możliwy jedynie na nośnik bezpośredni, czyli pendrive), stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu Biblioteki oraz stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz ze skanerem, drukarką i kserokopiarką.

Jeżeli czytelnikowi zależy na sprowadzeniu pozycji niedostępnych w zbiorach Biblioteki, z pomocą może przyjść Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, która pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych w oryginale – książek, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i prac magisterskich, w postaci kserokopii lub plików komputerowych – artykułów z czasopism i niewielkich fragmentów wydawnictw zwartych. Dokumenty oryginalne sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej. Dokumenty w postaci plików komputerowych nagrywa się na nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników bądź przesyła na konto pocztowe zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem materiałów ponosi zamawiający. Ceny za usługi są uzależnione od bibliotek i serwisów dostarczających zamawiane materiały oraz od kosztów przesyłek pocztowych.

tel. 052 585-3504
e-mail: wm@cm.umk.pl

W Czytelni Ogólnej obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru, na który składają się najczęściej wykorzystywane podręczniki, monografie, skrypty, atlasy, słowniki oraz eksponaty anatomiczne (szkielet, czaszka, kości). Z księgozbioru można korzystać po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza elektronicznej karty studenckiej, legitymacji pracodawcy, karty bibliotecznej, karty absolwenta lub karty jednodniowej. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. W Czytelni można pobrać klucz do szafki skrytkowej, w której pozostawiamy torby, plecaki, torebki, torby na laptopy itp. W Czytelni Ogólnej zachowujemy ciszę, nie spożywamy posiłków, nie pijemy kawy. Dopuszczalne jest posiadanie wody w butelce z zakrętką. Można korzystać z własnych laptopów i aparatów cyfrowych. Cały zasób Czytelni rozmieszczony jest tematycznie w działach. Dla większej przejrzystości wszystkim książkom w danym dziale przyporządkowano takie same kolorowe naklejki umieszczone na dole grzbietu książki. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika tekstu.

Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej daje możliwość komfortowej pracy w sprzyjających warunkach. Z Pokoju mogą korzystać użytkownicy Biblioteki z ważną kartą czytelnika. Można w nim zespołowo pracować nad projektami lub wspólnie przygotowywać się do egzaminów (sześć stanowisk do nauki dla maksymalnie 4-osobowej grupy). Pokój posiada dużą tablicę sucho ścieralną i podręczny księgozbiór ogólny (słowniki i encyklopedie). Można w nim również skorzystać z eksponatów anatomicznych (znajdują się obok w Czytelni Ogólnej), podłączyć laptopy, netbooki, ładowarki itp. Do pomieszczenia można wchodzić z torbą  i w okryciu wierzchnim. Korzystających obowiązuje zakaz używania Pokoju w sposób utrudniający korzystanie z pozostałych usług Biblioteki.

Biblioteka dysponuje także Pracownią Komputerową z Czytelnią Czasopism Bieżących oraz Sekcją Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych.

W Pracowni Komputerowej, połączonej z Czytelnią Czasopism i mieszczącej się na parterze po lewej stronie, znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych. Z komputerowych baz informacyjnych można korzystać na miejscu w Pracowni oraz poprzez naszą stronę internetową (w przypadku baz pełnotekstowych użytkownicy powinni korzystać z komputerów podłączonych do sieci akademickiej lub posiadając konto na serwerze uniwersyteckim korzystać z Centralnego Punktu Logowania). W Pracowni Komputerowej można uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych ze wszystkich baz informacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy naukowo-dydaktycznych Collegium Medicum mogą przesyłać dokładnie określone tematy w języku polskim i angielskim na e-mail: info-biblio@cm.umk.pl. Wyniki wyszukiwania zostaną przesłane e-mailem zwrotnym lub nagrane na dostarczone nośniki. 

tel. 052 585-3519
e-mail: info-biblio@cm.umk.pl

Cennik wydruków z Pracowni Komputerowej:
A4 jednostronne – 0,40 zł.
A4 dwustronne – 0,70  zł.
A4 kolor – 1,00 zł.

Pracownicy Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem publikacji pracowników Collegium Medicum oraz ich analizą bibliometryczną. Od 1995 roku prowadzą Bibliografię Publikacji Pracowników Collegium Medicum, aktualizowaną na bieżąco na stronie internetowej. Udzielają również informacji na temat dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum i rankingów czasopism. Sekcja i Oddział Informacyjno-Bibliograficzny mieszczą się na I piętrze w pokoju nr 19.

tel. 052 585-3506
e-mail: bibliografia@cm.umk.pl

Biblioteka nie funkcjonowałaby także bez Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, który gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe dla potrzeb Biblioteki Medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studenckich. Pracownicy czekają na wszelkie sugestie dotyczące zakupu preferowanych książek i czasopism.

tel. 052 585-3514
e-mail: gromadzenie@cm.umk.pl