Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Medycznej ułatwi studiowanie, a także dla pozostałych użytkowników Biblioteki zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o usługach oferowanych przez naszą Bibliotekę.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami stron internetowych obejmujących materiały niezbędne do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z Biblioteki oraz zaliczenia testu. 

Studentów pierwszego roku, dla których szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe*, prosimy o wypełnienie testu weryfikującego wiedzę o Bibliotece, dostępnego na platformie Moodle, w sekcji „Kursy współdzielone/wydziałowe”. Po zalogowaniu się przez Centralny Punkt Logowania (tak jak do USOSa) prosimy o zapisanie się do kursu „Biblioteka Medyczna ” -> „Szkolenie Biblioteczne” i wykonanie testu (Quiz).

Test (Quiz) „Przysposobienie biblioteczne” składa się z 7 losowych pytań. Warunkiem jego zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 5 pytań.

Test można wypełniać tylko do końca pierwszego semestru. Oceny wykonanego testu lub zaliczenia z poprzednich lat zostaną wpisane do protokołów i systemu USOS do końca sesji egzaminacyjnej.

Zarówno treść szkolenia jak i test na platformie Moodle, są różne dla studentów kampusu toruńskiego i bydgoskiego. Zaliczenie testu przeznaczonego dla studentów wydziałów toruńskich (np. pomyłkowo) nie zalicza przedmiotu szkolenie biblioteczne w Collegium Medicum! Brak zaliczenia w terminie właściwego szkolenia może spowodować niezaliczenie semestru lub zaliczenie warunkowe.

Studenci, którzy zdali ten kurs na poprzednim stopniu lub na innym kierunku, mogą wystąpić z prośbą o przepisanie oceny. W tym celu należy napisać pismo adresowane do dziekana wydziału z prośbą o przepisanie oceny. Pismo należy złożyć w bibliotece (wypożyczalnia lub sekretariat).

Prezentacje elektroniczne nie zastąpią odwiedzin w Bibliotece Medycznej i możliwości bezpośredniego zadawania pytań bibliotekarzowi, ale z drugiej strony zapewniają pomoc w każdej chwili – kurs można realizować zawsze i wszędzie, można do niego wracać i przypominać sobie ważne informacje, bez konieczności zaglądania do Biblioteki.

Ponadto każdy z zainteresowanych może mieć wpływ na treść szkolenia, przesyłając swoje uwagi do bibliotekarzy. Za wszelkie wskazówki będziemy Państwu wdzięczni, bowiem pozwolą one na udoskonalanie kursu. Prosimy je wysyłać na adres biblio@cm.umk.pl.