Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Medycznej ułatwi studiowanie, a także dla pozostałych użytkowników Biblioteki zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o usługach oferowanych przez naszą Bibliotekę.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami stron internetowych obejmujących materiały niezbędne do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z Biblioteki oraz zaliczenia testu. 

Studentów pierwszego roku, dla których szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe, prosimy o wypełnienie testu weryfikującego wiedzę o Bibliotece, dostępnego na platformie Moodle. Po zalogowaniu się przez Centralny Punkt Logowania (tak jak do USOSa) prosimy o uzupełnienie w swoim profilu numeru indeksu i danych osobowych.

Po zapoznaniu się z prezentacjami należy rozwiązać quiz składający się z 7 losowych pytań. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 5 pytań. Zaliczenia zostaną przeniesione do protokołów pod koniec semestru.

Test można wypełniać do 31 stycznia 2022 roku.

Studenci, którzy zdali ten kurs na poprzednim stopniu lub na innym kierunku, mogą wystąpić z prośbą o przepisanie oceny. W tym celu należy napisać pismo adresowane do dziekana wydziału z prośbą o przepisanie oceny. Pismo należy złożyć w bibliotece (wypożyczalnia lub sekretariat).

Oceny zostaną wpisane do protokołów na końcu semestru.

Prezentacje elektroniczne nie zastąpią odwiedzin w Bibliotece Medycznej i możliwości bezpośredniego zadawania pytań bibliotekarzowi, ale z drugiej strony zapewniają pomoc w każdej chwili – kurs można realizować zawsze i wszędzie, można do niego wracać i przypominać sobie ważne informacje, bez konieczności zaglądania do Biblioteki.

Ponadto każdy z zainteresowanych może mieć wpływ na treść szkolenia, przesyłając swoje uwagi do bibliotekarzy. Za wszelkie wskazówki będziemy Państwu wdzięczni, bowiem pozwolą one na udoskonalanie kursu. Prosimy je wysyłać na adres biblio@cm.umk.pl.