Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopisma i materiały z konferencji

Dnia 18 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat z w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Komunikat

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wykaz według dyscyplin i wykaz konferencji

Dnia 17 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Dnia 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat z w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Komunikat

Sprostowanie komunikatu

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wykaz czasopism według dyscyplin

Dnia 18 stycznia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


W latach 2013-2016 obowiązywały ministerialne listy zbiorcze czasopism punktowanych za lata 2013-2016, podzielone na odpowiednie kategorie.

Część A – zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B – zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C – zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).