Czytelnia on-line

Przypominamy, że z Czytelni on-line mogą korzystać studenci i pracownicy CM UMK z komputerów podpiętych pod sieć uczelnianą (w tym części komputerów w szpitalach uniwersyteckich), bądź z dowolnego komputera , o ile dysponują uczelnianym adresem e-mailowym i mają uprawnienia do korzystania z Centralnego Punktu Logowania. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych baz dostępne są pod ikoną

*Complete Anatomy: aplikacja na urządzenia mobilne, dostęp na kod aktywacyjny: dla studentów z domen @stud.umk.pl, @doktorant.umk.pl – 633259715608, dla edukatorów z domen @cm.umk.pl, @umk.pl, @bu.umk.pl – 536948683195. To Get Started Download the free version of Complete Anatomy from the App Store for your compatible device. Launch the app and complete our in-app registration using your university email address. Navigate to Settings > My Account and enter the appropriate Activation Code.

Kliknij na ikonę by wejść:
Dostęp z uczelni – z uczelni Dostęp z domu – z domu
Dostęp testowy
czasopisma New England Journal of Medicine
Baza czasopism, medycyna
Czasopisma New England Journal of Medicine: NEJM, NEJM Evidence, NEJM AI
e-czasopisma
LWW Health Library
Baza książek, medycyna
Platforma, która zapewnia interaktywny dostęp online do podstawowych podręczników (m.in. Moore: Clinically Oriented Anatomy), filmów z procedurami, ilustracji, studiów przypadków i banków quizów specjalnie dostosowanych do poszczególnych specjalności.
e-książki
Oxford Handbooks
interdycyplinarne
Najbardziej prestiżowa kolekcja wydawnictwa OUP zawierająca ponad 1400 tytułów podręczników akademickich. Dostęp potrwa do 31.05.2024
e-książki
Oxford Scholarship
interdyscyplinarne
Zawiera ponad 22 tysiące monografii akademickich z wielodziedzinowej listy naukowej Oxford University Press. Dostęp potrwa do 31.05.2024
e-książki
Dostęp stały
Academic Search Ultimate
Baza czasopism, multidyscyplinarna, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Wielodyscyplinarna baza sporządzona dla instytucji akademickich, zawierająca pełne teksty kilku tysięcy publikacji naukowych. Kolekcja pełnych tekstów czasopism obejmuje niemal wszystkie dziedziny naukowe: socjologię, etykę, nauki humanistyczne, nauki medyczne, informatykę, technikę.
e-czasopisma, multimedia
Acland’s Video Atlas
Atlas anatomiczny (ponad 300 realistycznych filmów), anglojęzyczny
Pomocne narzędzie, umożliwiające dostęp do ponad trzystu filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każde nagranie opatrzone jest komentarzem dr Aclanda, a najważniejsze nazwy anatomiczne pojawiają się również w formie napisów. Produkt został uzupełniony o pytania kontrolne, umożliwiające sprawdzenie poziomu swojej wiedzy.
atlas anatomiczny, multimedia
Agricola
Baza rolnicza, bibliograficzna, anglojęzyczna
Baza bibliograficzna zawierająca ponad 2.5 mln rekordów bibliograficznych dostarczanych przez U.S. Department of Agriculture’s oraz National Agricultural Library. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów, monografii, raportów, patentów, oprogramowania i materiałów audiowizualnych dotyczących rolnictwa.
baza bibliograficzna
AHFS Consumer Medication Information
Baza opisów leków w języku angielskim i hiszpańskim
Baza zawiera opisy leków w języku angielskim i hiszpańskim, opracowanych przez American Society of Health-System Pharmacists.
baza leków
Bazy EBSCO
Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe na platformie EBSCO (EBSCOHost Web)
Link do baz bibliograficznych i pełnotekstowych udostępnianych na platformie firmy EBSCO.
e-czasopisma, e-książki
Bibliografia Publikacji Pracowników CM (do 1995 r.)
Baza bibliograficzno-bibliometryczna, polskojęzyczna, dorobek pracowników CM
Baza bibliograficzna gromadząca wszystkie publikacje pracowników Collegium Medicum UMK (wówczas Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) z 1995 roku.
bibliometria
Bibliografia Publikacji Pracowników CM (od 1996 r.)
Baza bibliograficzno-bibliometryczna, polskojęzyczna, dorobek pracowników CM
Baza bibliograficzna na bieżąco gromadząca wszystkie publikacje (artykuły, streszczenia, postery, książki i rozdziały z książek) pracowników Collegium Medicum UMK od 1996 roku.
bibliometria
Blood Journal
Czasopismo medyczne American Society of Hematology, anglojęzyczne
Elektroniczna wersja czasopisma „Blood”.
e-czasopismo
BMJ. British Medical Journal
Czasopismo medyczne BMJ Group, anglojęzyczne
Elektroniczna wersja czasopisma „BMJ. British Medical Journal”.
e-czasopismo
Books@Ovid
Książki medyczne wydawnictwa LWW, anglojęzyczne
Pakiet 47 książek z różnych dyscyplin medycznych.
e-książki
Business Source Ultimate
Baza z ekonomii, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Baza zawiera pełnotekstowe czasopisma wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Baza Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
e-czasopisma
Complete Anatomy*
Interaktywny atlas anatomii
Aplikacja na urządzenia mobilne, dostęp na kod aktywacyjny: dla studentów z domen @stud.umk.pl, @doktorant.umk.pl – 414555281137, dla edukatorów z domen @cm.umk.pl, @umk.pl, @bu.umk.pl – 077169081411
aplikacja
De Gruyter
Czasopisma wydanictwa De Gruyter, multidyscyplinarne, anglojęzyczne i niemieckojęzyczne
Platforma książek elektronicznych z zakresu wielu dziedzin nauki wydawnictwa De Gruyter oraz kilkunastu wydawnictw, głównie uniwersyteckich m.in. Princeton University Press, Harvard University Press, Cornell University Press. Kolekcja książek elektronicznych na platformie De Gruyter jest kolekcją dynamiczną, powiększaną każdego miesiąca o nowe tytuły. Większość e-książek jest dostępna w formacie PDF z możliwością pobrania.
e-czasopisma
Ebsco eBook Collection
Baza książek, multidyscyplinarna, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Kolekcja (open access i książki zakupione na własność) obejmuje kilka tysięcy książek elektronicznych takich wydawców jak m.in: Taylor & Francis Routledge, Elsevier LTD, Oxford University Press, Cambridge eText, ABC-CLIO. Zakres tematyczny: biznes, ekonomia, medycyna, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, technologia, nauki społeczne, psychologia i wiele innych.
e-książki
E-library
Podręczniki medyczne wydawnictwa Edra Urban & Partner, polskojęzyczne
Kolekcja wartościowych książek medycznych, przede wszystkim poczytnych podręczników wydanych w języku polskim. KIlkadziesiąt pozycji, które mogą przeszukiwać, przeglądać, po zalogowaniu dodawać do „Mojej półki”, a także drukować do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24 godzin oraz przechowywać offline.
e-podręczniki
Elsevier E-books
Książki wydawnictwa Elsevier, multidyscyplinarne, anglojęzyczne
Pakiety książek wydawnictwa Elsevier z lat 2011–2016 – ponad pięć tysięcy tytułów.
e-książki
Embase
Baza bibliograficzna, medycyna
Odpowiednik Medline ze znacznym uzupełnieniem artykułów europejskich
baza bibliograficzna
Eric
Baza bibliograficzna z edukacji i pedagogiki, anglojęzyczna
Humanistyczna baza bibliograficzna zawierająca opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty z około 900 tytułów czasopism. Baza tworzona przez U.S. Department of Education Educational Resource Information Center.
baza bibliograficzna
European Views of Americas
Baza bibliograficzna z historii obu Ameryk, anglojęzyczna
Baza danych zawiera ponad trzydzieści tysięcy pozycji i stanowi bogaty przewodnik po pracach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.
baza bibliograficzna
GreenFile
Baza bibliograficzna z ekologii, anglojęzyczna
Baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty na temat pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
baza bibliograficzna
Health Source: Consumer Edition
Baza pełnotekstowa z nauk o zdrowiu, anglojęzyczna
Baza będąca kompendium z medycyny, obejmująca następujące zagadnienia: zarządzanie zdrowiem, medycyna ogólna, kardiologia, dermatologia, farmacja, stomatologia, geriatria, pediatria, immunologia, onkologia, lecz przede wszystkim z pielęgniarstwa i zdrowia publicznego.
e-czasopisma
Health Source: Nursing/Academic Edition
Baza pełnotekstowa z nauk o zdrowiu, anglojęzyczna
Baza zawierająca pełne teksty z blisko tysiąca czasopism oraz abstrakty i indeksy z kolejnego tysiąca czasopism, przede wszystkim z dziedziny pielęgniarstwa i zdrowia publicznego.
e-czasopisma
Ibuk Libra
Książki wydawnictw PWN i PZWL, multidyscyplinarne, w tym medyczne, polskojęzyczne
Polskie książki on-line (przede wszystkim wydawnictwa PWN i PZWL). Kilka tysięcy pozycji, w tym biomedycznych. Tekstów książek nie można powielać ani drukować, a jedynie – założywszy własne konto, przeglądać, zaznaczać fragmenty, stosować zakładki, cytować bibliografię itp.
e-książki, e-podręczniki
International Angiology
czasopismo, angiologia
Elektroniczna wersja czasopisma „International angiology”.
e-czasopismo
Journal Citation Reports
Baza bibliograficzna czasopism z Impact Factor
Baza jest narzędziem do oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych. Dostępna w dwóch wydaniach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, głównie o wskaźnik Impact Factor (IF).
baza bibliograficzna
Legalis
Prawo
Kompleksowa baza prawa polskiego, zawierająca m.in.: akty prawne: (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe UE), prawo miejscowe, prawo korporacyjne, projekty ustaw, orzecznictwo, wzory pism i umów, informator – bazę adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce, Polską Bibliografię Prawniczą PAN – obejmującą wszystkie pozycje od 1970 r.
baza pełnotekstowa
Lex
Prawo
Baza prawnicza, zawiera teksty polskich aktów prawnych, orzecznictwo oraz komentarze i piśmiennictwo.
baza pełnotekstowa
Lippincott, Williams and Wilkins Archives
Baza czasopism medycznych wydawnictwa LWW (do 1999 r.)
Czasopisma archiwalne (od początku wydawania do 1999 roku) wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins, o wysokim Impact Factor, dostępne z platformy Ovid.
e-czasopisma
LISTA (Library Information Science & Technology Abstracts)
Baza bibliograficzna z bibliotekoznawstwa, anglojęzyczna
Bibliograficzna baza z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zawierająca abstrakty artykułów z ponad 600 czasopism, książek, raportów i sprawozdań z badań naukowych.
baza bibliograficzna
Mary Ann Liebert
Baza czasopism biomedycznych wydawnictwa Mary Ann Liebert, anglojęzyczna, zamknięta (2007-2009)
Kolekcja czasopism wydawnictwa Mary Ann Liebert z dziedziny nauk ścisłych i biotechnologii, ograniczona do lat 2007-2009.
e-czasopisma
Master File Premier
Baza multidyscyplinarna, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Baza zawiera artykuły z ponad dwóch tysięcy czasopism, o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W bazie znaleźć można m. in. czasopisma ogólne, biznesowe, poświęcone zdrowiu i kulturze.
e-czasopisma, multimedia
MasterFILE Reference eBook Collection
Baza multidyscyplinarna, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Kolekcja książek elektronicznych obejmująca szeroki zakres tematów w ujęciu ogólnym, w tym: biografie, historia, kariera, gotowanie, literatura, genealogia, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, polityka, architektura, nauka, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczne i emocjonalne, sport oraz podróże.
e-książki
Medline (Ebsco)
Podstawowa baza medyczna, bibliograficzna (pełnotekstowa w open access), anglojęzyczna
Największa bibliograficzna baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych (Pubmed). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej.
baza bibliograficzna
Medline (Ovid)
Podstawowa baza medyczna, bibliograficzna (pełnotekstowa w open access), anglojęzyczna
Największa bibliograficzna baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych (Pubmed). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej.
baza bibliograficzna
Medline (PubMed)
Podstawowa baza medyczna, bibliograficzna (pełnotekstowa w open access), anglojęzyczna
Największa bibliograficzna baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych (Pubmed). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej.
baza bibliograficzna
Medline Ultimate
Baza czasopism, medycyna
Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism biomedycznych i medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.
e-czasopisma
MedTube
Platforma medycznych multimediów szkoleniowych, polsko- i anglojęzyczna
Serwis wymiany praktycznych informacji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Zdjęcia medyczne i filmy publikowane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników za darmo. Inne materiały – np. prezentacje czy testy specjalizacyjne – jedynie dla osób zarejestrowanych.
multimedia
Nature
Czasopismo naukowe Nature Publishing Group, anglojęzyczne
Elektroniczna wersja czasopisma „Nature”.
e-czasopismo
Newspapers Source
Baza pełnotekstowa – gazety, radio i telewizja, anglojęzyczna
Baza zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.
e-gazety
OpenDissertations
Baza historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych
Międzynarodowa baza prac dyplomowych i dysertacji.
prace doktorskie i dyplomowe
Ovid Biomedical Collection II i III
Baza czasopism biomedycznych, anglojęzyczna, zamknięta (1994-2005)
Dwie kolekcje czasopism biomedycznych wydawnictwa Ovid, ograniczone do pełnych tekstów z lat 1995–2004.
e-czasopisma
Polska Bibliografia Lekarska
Podstawowa baza medyczna, bibliograficzna (bez pełnych tekstów), polskojęzyczna
Tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie w systemie zautomatyzowanym baza istnieje od 1979 roku i jest podstawowym źródłem informacji o polskim piśmiennictwie medycznym. Zawiera informacje bibliograficzne dotyczące prac o tematyce medycznej autorów polskich, niezależnie od miejsca i źródła publikacji. Obejmuje ponad 200 tysięcy rekordów, z których większość oprócz opisu bibliograficznego posiada streszczenia w języku polskim i angielskim.
baza bibliograficzna
Regional Business News
Baza regionalnych czasopism biznesowych USA, pełnotekstowa
Baza danych zawierająca pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych.
e-czasopisma
Science
Czasopismo naukowe American Association for the Advancement of Science, anglojęzyczne
Elektroniczna wersja czasopisma „Science”.
e-czasopismo
Science Direct
Baza czasopism wydawnictwa Elsevier, multidyscyplinarna, anglojęzyczna
Jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera miliony artykułów z kilku tysięcy czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe.
e-czasopisma
Scopus
Baza bibliograficzno-bibliometryczna wydawnictwa Elsevier, anglojęzyczna, cytowania
Baza bibliograficzno-bibliometryczna (liczby cytowań i indeks Hirscha), zawierająca opisy bibliograficzne, abstrakty oraz informacje o cytowaniach artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych.
bibliometria, cytowania
Springer E-books
Książki wydawnictwa Springer, multidyscyplinarne, niemiecko- i anglojęzyczne
Archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997–2008, w sumie 10.558 wolumenów, a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009–2011.
e-książki
Springer Link
Baza czasopism wydawnictwa Springer, multidyscyplinarna, niemiecko- i anglojęzyczna
Pełnotekstowa baza Springer Link zawierająca elektroniczne wersje czasopism wydawanych przez wydawnictwo Springer Verlag.
e-czasopisma
Taylor & Francis
Baza książek, multidyscyplinarna, pełnotekstowa, anglojęzyczna
Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych w modelu EBA wydawnictwa Taylor and Francis. Ponad sto tysięcy tytułów z takich dziedzin jak: historia, filozofia, religia, socjologia, archeologia, ekonomia, edukacja, politologia, nauki społeczne, językoznawstwo i literatura, nauki biologiczne, medycyna, opieka społeczna, informatyka, prawo, geografia, behawiorystyka, matematyka, fizyka, sport i turystyka, regionalistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, sztuka.
e-książki
Teacher Reference Center
Baza czasopism z pedagogiki, bibliograficzna, anglojęzyczna
Baza udostępnia indeksy i abstrakty dla około trzystu najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów, ułatwiające pracę pedagogom.
baza bibliograficzna
Web of Science
Baza bibliograficzno-bibliometryczna, anglojęzyczna, cytowania
Baza bibliograficzno-bibliometryczna (liczby cytowań i indeks Hirscha), zawierająca abstrakty i informacje o cytowaniach z publikacji z kilku tysięcy czasopism z nauk ścisłych i przyrodniczych powiązanych z Listą Filadelfijską.
bibliometria, cytowania
Wiley E-books
Książki wydawnictwa Elsevier, multidyscyplinarne, anglojęzyczne
Pakiet ponad dwóch tysięcy książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.
e-książki
Wiley Online Library
Baza czasopism wydawnictwa Wiley, multidyscyplinarna, anglojęzyczna
Pakiet około półtora tysiąca czasopism wydawnictwa Wiley z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.
e-czasopisma