Przewodnik

Poniższe linki prowadzą do przewodników po zasobach Biblioteki Medycznej dedykowanych dla konkretnych grup czytelników. Część zawartych tam informacji pokrywa się z treścią szkolenia bibliotecznego. Jest tu też trochę dodatkowych informacji umieszczonych w innych częściach witryny, zebranych w postaci spójnego przewodnika. W razie wątpliwości, jak zawsze, wszelkiej niezbędnej pomocy udzielą Państwu nasi bibliotekarze.

Od połowy 2021 roku Biblioteka Medyczna używa nowego systemu bibliotecznego Alma. Narzędziem umożliwiającym czytelnikom korzystanie z katalogu komputerowego jest wyszukiwarka Primo VE, dostępna pod adresem: https://szukaj.bm.cm.umk.pl/. To wspólny system i wspólny katalog dla wszystkich bibliotek UMK. W systemie Alma podstawowym kanałem do komunikacji z czytelnikami jest e-mail. W związku z tym prosimy aby informować nas o każdej zmianie adresu e-mail.