Kontakt z Biblioteką

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej

tel. 052 585-3508

tel. 603 692 466

e-mail: dyrektor.biblio@cm.umk.pl
e-mail: joanna.slomkowska@bu.umk.pl

Sekretariat Biblioteki

tel. 052 585-3511
fax: 052 585-3505
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. 052 585-3514
e-mail: gromadzenie@cm.umk.pl

Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. 052 585-3514

Sekcja Czasopism

tel. 052 585-3514
e-mail: czasopisma@cm.umk.pl

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

tel. 052 585-3509
e-mail: teresa.krzyzaniak@cm.umk.pl  

Kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego

tel. 052 585-3509
e-mail: teresa.krzyzaniak@cm.umk.pl  

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

tel. 052 585-3506
e-mail: bibliografia@cm.umk.pl

Pracownia Komputerowa

tel. 052 585-3519
e-mail: info-biblio@cm.umk.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów

tel. 052 585-3510
e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów

tel. 052 585-3507

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 052 585-3504
e-mail: wm@cm.umk.pl

Biblioteki Zakładowe

tel. 052 585-3510
e-mail: biblzak@cm.umk.pl

Obsługa informatyczna biblioteki

tel.: 052 585-3513
e-mail: krzysztof.brzezinski@cm.umk.pl

Wiadomości Akademickie

tel.: 052 585-3509
e-mail: biblio@cm.umk.pl