Konferencje Biblioteki

W dniach 15-17 września 2008 roku Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy w czasie swego istnienia zorganizowała ogólnopolską problemową konferencję bibliotek medycznych. Była to 26. edycja corocznej konferencji bibliotek medycznych przeprowadzona pod hasłem: „Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej”. Na miejsce konferencji wybrano zabytkowe wnętrza hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy, gdzie odbyły się zarówno obrady, jak i przerwy kawowo-obiadowe i gdzie nocowała spora część konferencyjnych gości.

Oficjalnie rejestracja uczestników i sama Konferencja rozpoczęły 16 września 2008 roku. O godzinie 9:00 rano Zastępca Dyrektora ds. Biblioteki Medycznej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, dr Krzysztof Nierzwicki otworzył Konferencję, witając gości i zachęcając do owocnych obrad. Kilka słów na powitanie wygłosili Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe oraz Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Mirosław Supruniuk. Wykład inauguracyjny poprowadziła zaproszona przez organizatorów z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, poruszając w nim kwestie zagrożeń i niebezpieczeństw kryjących się w natłoku informacyjnym wychwytywanych przez dopiero rozwijającą się ekologię informacji. Pierwszą sesję poświęcono bibliotekom cyfrowym i repozytoriom typu open access, sesję drugą – serwisom i narzędziom wyszukującym, sesję trzecią – relacjom bibliotekarzy medycznych ze środowiskiem medycznym. Nie zdarzyło się do tej pory, by na konferencji bibliotek medycznych wystąpili przedstawiciele środowiska medycznego, prezentując własne poglądy i akcentując potrzeby użytkownika, tym bardziej sesja okazała się ciekawą. Wieczorem główny sponsor konferencji – Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprosiło wszystkich uczestników na kolację w klimacie regionalno-ludowym w restauracji „Kummerówka” w Myślęcinku. Kolejne sesje dnia następnego omawiały wykorzystanie serwisów i narzędzi wyszukiwawczych w działalności bibliotek medycznych i projekty Unii Europejskiej, zarówno te już wdrożone, jak i planowane.

Poziom merytoryczny konferencji oceniono jako wysoki, doceniając zwłaszcza inicjatywę przedstawienia, obok wypowiedzi bibliotekarzy, poglądów lekarzy i farmaceutów oraz szerszej perspektywy pozyskiwania środków unijnych we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

Strona 26. Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych

Pod koniec września 2019 r., w dniach 16-18, odbyła się 37. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, która po 11 latach powróciła do Bydgoszczy, choć tym razem rozegrała się w trzech lokacjach: Bydgoszczy, Pelplinie i Toruniu. Organizatorem konferencji „Piśmiennicze dziedzictwo medycyny” była Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK (mgr Joanna Słomkowska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej), współpracująca z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu) oraz Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie. Po raz pierwszy tematem przewodnim konferencji bibliotek medycznych stała się dawna książka medyczna we wszystkich jej aspektach – gromadzenia, przechowywania, opracowania oraz… docenienia.

Patronat honorowy nad konferencją objęła prof. dr hab. Grażyna Odrowąż–Sypniewska, Prorektor UMK ds. Collegium Medicum, natomiast patronat medialny sprawował serwis informacyjny dla bibliotekarzy, EBIB. W Radzie Programowej zasiedli: mgr inż. Anna Grygorowicz, mgr Dagmara Budek, mgr Renata Birska, mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dr Krzysztof Nierzwicki, mgr Ewa Nowak, mgr Irmina Utrata oraz mgr inż. Witold Kozakiewicz. Merytoryczną i administracyjną stroną organizacji konferencji, przy wsparciu całego zespołu Biblioteki Medycznej CM UMK, zajęła się mgr Joanna Słomkowska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej, w ścisłej współpracy z mgr Teresą Krzyżaniak, kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego oraz mgr Małgorzatą Slesar, za oprawę graficzną odpowiadała mgr Monika Kubiak, natomiast za opiekę informatyczną – mgr inż. Krzysztof Brzeziński. Wśród sponsorów znalazły się firmy od lat współpracujące z polskimi bibliotekami medycznymi: EBSCO, ABE, Elsevier, Web of Science Group, Wolters Kluwer, Aleph Polska, ProQuest, PWN (IbukLibra), jak również BMJ, SAGE, Ovid, Edra, Bonasoft, HAN, Thieme Publishers, Splendor czy McGraw Hill.

Strona 37. Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych


Pracownicy Biblioteki Medycznej wielokrotnie wyjeżdżali na szkolenia związane m.in. z katalogiem NUKAT i Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową, na spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i warsztaty z systemów bibliotecznych oraz parametryzacji (m.in. Toruń, Pelplin, Warszawa). Ponadto brali udział w wielu konferencjach, zarówno jako uczestnicy, jak i prelegenci.

1997

III Seminarium „Komputerowe systemy biblioteczne w szkołach wyższych regionu bydgoskiego i toruńskiego” (24-25.04.1997), Bydgoszcz-Lubostroń

Prelegent: Eugeniusz Janowicz
Uczestnik: Monika Dalecka

Referat: „Nowe rozwiązania programowe w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy”.

1998

XVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Możliwości współpracy bibliotek naukowych i świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci komputerowe” (26-28 maja 1999), Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Krakowie

Uczestnicy: Eugeniusz Janowicz, Danuta Chmielewska

XVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Dydaktyczne funkcje biblioteki głównej akademii medycznej z uwzględnieniem wykorzystania technik informatycznych” (3-5.06.1998), Poznań

Prelegent: Eugeniusz Janowicz

Referat: „Dydaktyka w bibliotekach głównych akademii medycznych”.

1999

XVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Możliwości współpracy bibliotek naukowych i świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci komputerowe” (26-28.05.1999), Kraków

Prelegent: Eugeniusz Janowicz

Referat: „Warunki efektywnej współpracy bibliotek przy wykorzystaniu nowych technologii”.

IV Seminarium „Komputerowe systemy biblioteczne w szkołach wyższych regionu kujawsko-pomorskiego nt. Informatyzacja bibliotek naukowych w opinii użytkowników” (17-18.06.1999), Biblioteka Główna ATR w Bydgoszczy

Prelegent: Teresa Kosik

Referat: „Ocena aktualnej współpracy Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z bibliotekami regionu w zakresie udostępniania zbiorów i postulaty na przyszłość”.

2001

XX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Elektroniczne systemy dystrybucji dokumentów. Umowy konsorcjalne. Współpraca bibliotek w zakresie wymiany dokumentów w Polsce i na świecie(6-8.06.2001), Szczecin – Międzyzdroje

Prelegent: Teresa Kosik

Referat: „Wykorzystanie łączności komputerowej w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do współpracy z innymi bibliotekami”.

2003

Konferencja „Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce” (24–25.11.2003), Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prelegent: Halina Wanatowska
Uczestnicy: Teresa Krzyżaniak, Eugeniusz Janowicz

Referat: „Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Działalność informacyjna”.

XXII Konferencja szkoleniowa bibliotek medycznych „ Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych (23–24.06.2003), Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie

Prelegent: Halina Wanatowska

Referat: „Analiza wykorzystania baz pełnotekstowych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy”.

Konferencja Naukowa Bibliotekarzy „Czytelnik czy klient?” (4-6.12.2003), Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prelegent: Teresa Kosik

Referat: „Określanie potrzeb czytelników i ocena stopnia ich realizacji w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy”.

2006

XXV Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia” (12-14 czerwca 2006), Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin-Kazimierz Dolny

Uczestnik: Monika Kubiak

2007

PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce (12-15 września 2007), Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Uczestnik: Monika Kubiak

RIGHT – Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników służby zdrowia” (13–14.12.2007), Zamek Kliczków

Prelegent: Krzysztof Nierzwicki
Uczestnicy: Daria Butrym, Ireneusz Szreder

Referat: „Regionalne Centrum Informacji Medycznej”.

2008

XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej” (15-17.09.2008), Bydgoszcz

Prelegent: Monika Kubiak

Referat: „Współpraca lekarza z biblioteką medyczną: spojrzenie bibliotekarza”.

XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej”, (15-17.09.2008), Bydgoszcz

Prelegenci: Daria Butrym, Ireneusz Szreder

Referat: „Regionalne Centrum Informacji Medycznej – dwa lata pracy na rzecz środowiska medycznego regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie naukowej informacji medycznej”.

„The past, present and future of the Impact Factor and other tools of scientometrics” (26.10.2008), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

Uczestnicy: Anna Garczewska, Monika Kubiak

2009

XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce” (14-15.09.2009), Łódź

Prelegent: Małgorzata Slesar
Uczestnik: Teresa Krzyżaniak

Referat: „Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

„Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym” (26-27.02.2009), Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biblioteka Śląska w Katowicach

Uczestnicy: Monika Kubiak, Małgorzata Slesar

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji” (14–15.05.2009), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prelegenci: Monika Kubiak, Teresa Krzyżaniak

Referat „Bibliotekarz jako nieocenione (i niedoceniane) źródło informacji”.

III Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Standardy bibliotek europejskich” (28-29.05.2009). Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego i Polski Związek Bibliotek

Prelegenci: Monika Kubiak, Małgorzata Slesar

Referat: „Ocena funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wybranych baz pełnotekstowych Biblioteki Medycznej”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „„Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece” (24-26.06.2009), Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Uczestnik: Teresa Krzyżaniak

2010

Warsztaty platformy e-learningowej Moodle (28-29.01.2010), Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uczestnicy: Teresa Krzyżaniak, Monika Kubiak

Wyjazd szkoleniowy, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (12.03.2010)

Uczestnik: Teresa Kosik

Ogólnopolska konferencja naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010” (12-13.05.2010). Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prelegent: Monika Kubiak

Referat: „Czy czasopisma akademickie mają rację bytu?”.

Międzynarodowe Targi Książki (20.05.2010), Warszawa

Uczestnik: Joanna Hładoń-Wiącek

XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki – model własnościowy a model otwarty” (9-11.06.2010), Wrocław

Prelegenci: Monika Kubiak (współautor: Teresa Krzyżaniak)
Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

Referat: „Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK jako współtwórca Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej”.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Bibliotekarz: zawód czy powołanie?” (2-4.09.2010), Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

Warsztaty parametryczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (9-12.10.2010)

Uczestnik: Joanna Słomkowska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, otwarcie siedziby po przebudowie (18-19.11.2010)

Uczestnicy: Krzysztof Nierzwicki, Joann Hładoń-Wiącek

2011

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze”, (13-14.10.2011), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prelegent: Monika Kubiak

Referat: „Wspomnienie socrealizmu. Jak czasopisma zakładowe lat 50. miały ukształtować umysły studentów i pracowników uczelni wyższych”.

XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego” (7-9.06.2011), Szczecin

Prelegenci: Małgorzata Białobłocka, Monika Kubiak

Referat: „Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum UMK – wczoraj, dziś i jutro”.

Seminarium Rankingowe „Perspektywy 2011” (21.06.2011), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczestnicy: Anna Garczewska, Małgorzata Białobłocka

2012

Warsztaty związane z katalogiem NUKAT oraz tezaurusem MESH (7.3.2012), Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Uczestnik: Anna Markowska

III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta Nauka i Edukacja” (13-14.04.2012), Bblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Uczestnicy: Teresa Krzyżaniak, Małgorzata Slesar

Dzień z EBSCO (18.04.2012), Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Uczestnicy: Teresa Krzyżaniak, Monika Kubiak

XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Otwarta biblioteka – otwarta nauka” (9-10.09.2012), Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Uczestnicy: Krzysztof Nierzwicki, Małgorzata Slesar, Teresa Krzyżaniak

2013

XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo” (16-18.09.2013), Katowice

Prelegenci: Monika Kubiak, Anna Markowska

Referat: „Kto czyta, nie błądzi, kto wybiera, nie zawsze…”.

2014

XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a” (15-17.09.2014), Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

2015

Andreasa Vesaliusa traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica – wystawa w Bibliotece UWM (13-14.01.2015), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uczestnik: Joanna Słomkowska

Ogólnopolska XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości” (7-9.09.2015), Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Uczestnicy: Krzysztof Nierzwicki, Teresa Krzyżaniak

2016

III Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR (20-21.06.2016), Politechnika Warszawska

Uczestnicy: Joanna Słomkowska, Ireneusz Szreder

XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka przyszłości” (29.06-01.07.2016), Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

2017

XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service” (18-20 września 2017), Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prelegenci: Monika Kubiak, Teresa Krzyżaniak

Referat: „Potrzeby studentów kontra napięty program nauczania, czyli po co komu naukowa informacja medyczna?”.

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie (19-20.09.2017)

Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

Seminarium „Wypożyczalnie międzybiblioteczne – jaka przyszłość?” (25.09.2017), Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Uczestnicy: Dorota Pisarek, Barbara Marszałkowska

2018

XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń” (17-19.2018), Lublin

Prelegenci: Monika Kubiak, Teresa Krzyżaniak
Uczestnik: Krzysztof Nierzwicki

Referat: „Bibliotekarzu – i ty możesz zostać redaktorem!”.