Wypożyczenia za kaucją

Z zasobów Biblioteki Medycznej Collegium Medicum mogą korzystać osoby niezwiązane z uczelnią – inne niż pracownicy, studenci i absolwenci UMK oraz pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Takie osoby mogą korzystać z publikacji dostępnych w czytelni, na miejscu – za okazaniem dokumentu tożsamości lub karty czytelnika. Aby możliwe było wypożyczanie książek na zewnątrz, czytelnik musi mieć założone konto typu Kaucja i wpłacić zwrotną kaucję na rachunek bankowy Collegium Medicum dedykowany dla Biblioteki Medycznej:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu należy dopisać: „kaucja biblioteczna CM UMK” oraz imię i nazwisko lub nr karty bibliotecznej.

Wysokość kaucji uzależniona jest od liczby książek, które czytelnik spoza uczelni zamierza wypożyczać. Aktualnie jest to 100 zł na każdą książkę – maksymalnie 500 zł dla 5 wypożyczanych książek.

Aby utworzyć konto w systemie bibliotecznym czytelnik musi zgłosić się osobiście w Wypożyczalni i okazać dokument potwierdzający tożsamość. Konto biblioteczne zostanie aktywowane dopiero po okazaniu potwierdzenia przelewu kaucji (osobiście lub wysłane na adres: udostepnianie@cm.umk.pl). Karta biblioteczne / czytelnika będzie do odbioru w kolejnym tygodniu, jednak już od momentu aktywacji konta, można zamawiać i wypożyczać książki.

Czytelnik typu Kaucja loguje się do katalogu systemu bibliotecznego nr karty czytelnika i hasłem. Początkowe hasło użytkownik utworzy samodzielnie klikając link przesłany w wiadomości e-mail. Aby wypożyczyć książki czytelnik musi je wcześniej zamówić w katalogu.  

Książki (maksymalnie 5) wypożyczane są na 30 dni z możliwością samodzielnego przedłużenia na taki sam okres – najwcześniej  3 dni przed datą zwrotu (o ile nie zostały zarezerwowane przez innego czytelnika). Maksymalny okres wypożyczenia, obejmujący pierwszy okres wypożyczenia oraz kolejne prolongaty, nie może przekroczyć: 12 miesięcy.

Biblioteka pobiera opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Czytelnik może uniknąć naliczenia opłaty, jeśli zwróci książkę w ciągu maksymalnie 5 dni (kalendarzowych) po terminie zwrotu. Jeśli spóźni się o kolejny dzień – opłata naliczy się od wymaganej daty zwrotu! Opłaty z tytułu przetrzymania wypożyczonych książek można regulować korzystając z e-płatności PayU lub przelewem.

Czytelnik, który zrezygnuje z dalszego korzystania z Biblioteki, może złożyć wniosek o zwrot wpłaconej kaucji. Zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez czytelnika. Czas rozliczenia kaucji – do 14 dni roboczych.

Więcej informacji w Przewodniku.