Ludwik Rydygier
Zakres: zbiory Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Zakres: zbiory wszystkich bibliotek UMK (w tym Biblioteki Medycznej) + Repozytorium UMK + KPBC
Zakres: artykuły, rozdziały, streszczenia online etc. (subskrybowane + open access)

Szukasz polskich artykułów? Zajrzyj do Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Indeks polskiej literatury naukowej, klinicznej i fachowej z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych