Konto czytelnika

Logowanie

Istnieją dwa sposoby logowania się na konto czytelnika:

– przez Centralny Punkt Logowania

– przez numer karty bibliotecznej

Od początku lipca 2021 roku Biblioteka Medyczna pracuje w nowym systemie bibliotecznym Alma z wyszukiwarką Primo VE, dostępną pod adresem: https://szukaj.bm.cm.umk.pl. To wspólny system i wspólny katalog dla wszystkich bibliotek UMK w obu kampusach: toruńskim i bydgoskim. 

Czytelnicy związani z UMK – studenci, doktoranci, pracownicy UMK i absolwenci – logują się do wyszukiwarki Primo i konta czytelnika WYŁĄCZNIE poprzez Centralny Punkt Logowania UMK (CPL). Pozostali czytelnicy  – pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego, RCIM i inni – mogą się zalogować TYLKO za pomocą Numeru karty czytelnika i hasła.

Przy pierwszych logowaniach pomocą może posłużyć filmik instruktażowy: https://youtu.be/HW2Omtqqbsc

Po zalogowaniu się na własne konto czytelnik może sprawdzić aktywne uprawnienia: wypożyczania i zamówienia, naliczone opłaty, blokady i wiadomości, a także edytować własne dane osobowe.

Wyszukiwanie

Aby zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający kartę absolwenta, legitymację studencką oraz aktywne konto biblioteczne może skorzystać z katalogów komputerowych dostępnych na holu Biblioteki lub on-line ze strony internetowej Biblioteki z zakładki Katalogi (Katalog książek i czasopism Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy), bądź z przejścia multiwyszukiwarki – Katalog Biblioteki Medycznej.

W katalogu możemy m.in. wyszukać i zamówić książkę (Szukaj w zasobach) lub zalogować się na własne konto biblioteczne (Zaloguj się).

Katalog Primo oferuje także więcej możliwości, m.in.:

– szukanie według tytułów czasopism (Szukaj czasopisma), pozwalające na odszukanie roczników i numerów danego tytułu czasopisma dostępnego w druku lub on-line. Czasopism w druku nie można zamówić ani wypożyczyć, można z nich skorzystać na miejscu, w Bibliotece Medycznej.

– przejście do Czytelni on-line (alfabetyczny wykaz wszystkich baz danych subskrybowanych lub testowanych przez CM UMK), by móc przeszukać poszczególne kolekcje e-czasopism i e-książek.

– wypełnienie formularza Wypożyczalni Międzybibliotecznej, by przekazać prośbę o sprowadzenie artykułu, rozdziału lub książki z innej biblioteki, jeśli nie są one dostępne w zasobach lokalnych.

Pierwsze wyszukiwania ułatwi filmik instruktażowy: https://youtu.be/6L1dBb_2lvg

Zaczynając wyszukiwanie, można wybrać szukanie w: Katalogu Biblioteki Medycznej, Katalogu bibliotek UMK (w Toruniu i Bydgoszczy, Repozytorium UMK, KPBC), CDI (zasoby elektroniczne: artykuły, rozdziały, streszczenia, subskrybowane i open access) oraz w połączonych katalogach innych bibliotek (np. Biblioteki Narodowej czy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Automatycznie ustawione jest wyszukiwanie „wszystkich typów” publikacji, „zawierających słowa” oraz „gdziekolwiek w opisie”, lecz czytelnik może zmienić ustawienia (np. wybierając jedynie „książki” z „wszystkie typy”, „tytuł zaczynający się od” z „zawierające słowa” czy „w tytule” z „gdziekolwiek w opisie”).

Aby zawęzić wyszukiwanie, można również skorzystać z faset znajdujących się po lewej stronie: Sortuj według (np. daty), Dostępność (np. „przechowywany przez bibliotekę” lub „dostępny online”), Autor/Twórca (np. nazwisko autora książki), Biblioteki UMK (w których bibliotekach znajdują się egzemplarze książki, przy czym czytelnicy z Collegium Medicum powinni zamawiać egzemplarze przede wszystkim z „Biblioteki Medycznej CM”), Lokalizacja dokumentu, Data publikacji (warto zaznaczyć, aby wybrać nowsze wydania) itp.

Przy książkach dostępnych on-line (z baz prenumerowanych przez Uczelnię oraz z dostępu krajowego) znajduje się bezpośredni link do pełnego tekstu.

Zamawianie

Po wyszukaniu tytułu książki, należy zwrócić uwagę na „Lokalizację” zamówienia. Przede wszystkim egzemplarz musi się znajdować w Bibliotece Medycznej CM UMK, ale nie w „Czytelni” ani w „Depozycie” – z tych lokalizacji nie wypożyczy się książki.

Książkę dostępną do wypożyczenia, można wypożyczyć (przycisk Zamówienie/Rezerwacja).

Jeżeli książka jest wypożyczona (Niedostępna do wypożyczenia, wypożyczona do…), można ją zarezerwować (przycisk Zamówienie/Rezerwacja).

Warto zwracać uwagę na liczbę dostępnych egzemplarzy danego tytułu i złożonych rezerwacji. W zaprezentowanym poniżej przykładzie widzimy informację – egzemplarzy do wypożyczenia 0, a więc możemy jedynie zarezerwować tytuł. Będziemy wówczas 9 osobą oczekującą.

Studenci i pracownicy CM UMK mają prawo do korzystania i wypożyczania książek również z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Należy zwracać uwagę na „Miejsce odbioru” zamówionych książek. Jeżeli dana książka jest jednocześnie dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Głównej w Toruniu oraz Bibliotece Medycznej w Bydgoszczy, w chwili zamówienia, po prawej stronie ekranu, pojawia się możliwość wyboru: BYDGOSZCZ, Biblioteka Medyczna CM lub TORUŃ, Biblioteka Główna. Zamawiając książkę z Biblioteki Medycznej, należy wybrać odpowiednie „Miejsce odbioru”, tj. BYDGOSZCZ, Biblioteka Medyczna CM. Jeśli dana książka jest dostępna wyłącznie w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, w chwili zamówienia nie pojawia się możliwość wyboru miejsca odbioru, jedynie po lewej stronie ekranu zostanie domyślnie wyświetlona nazwa „Biblioteka Główna”. Prosimy pamiętać, że Biblioteka Główna oznacza Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, nie Bibliotekę Medyczną w Bydgoszczy i w ten sposób złożone zamówienie czytelnika trafi do kampusu toruńskiego.

W przypadku świadomego zamówienia książki w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, prosimy pamiętać, że czytelnik będzie musiał osobiście odebrać to zamówienie w Toruniu. Książki zamówione w Bibliotece Głównej UMK nie są przywożone do Bydgoszczy.

Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego realizację zamówienie, studenci mają 3 dni na odebranie książki. Istnieje możliwość, że – nie mogąc odebrać zamówionej książki w ciągu wyznaczonych trzech dni, czytelnik może poprosić o przedłużenie terminu odbioru, telefonicznie (telefon do Wypożyczalni – 52 585 3510) lub dodając notkę w Uwagach przy zamówieniu.

Czytelnik może odebrać książki w imieniu drugiego czytelnika, jeśli w Bibliotece zostało wcześniej złożone pisemne upoważnienie dla tej osoby.

Przedłużenia wypożyczenia można dokonać dopiero na 3 dni przed terminem zwrotu. W przypadku rezerwacji tej książki przez innego czytelnika, przedłużenie nie jest możliwe. Wypożyczenia „przeterminowanego” również nie można przedłużyć.

Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 3 dni.

Studenci wypożyczają książki na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia wypożyczania na kolejne miesiące (miesiąc po miesiącu) aż do roku, o ile nie nastąpi rezerwacja.

Na koncie studenckim maksymalnie można mieć 15 książek, lecz jednorazowo można zamówić 10 tytułów.

Czytelnik otrzymuje powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jak również informacje o swojej aktywności na koncie bibliotecznym.

Opłata za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,30 zł. za każdy dzień spóźnienia. Informacja o wysokości opłaty pojawia się dopiero w momencie zwrotu książki.

Blokada konta czytelnika, a co za tym idzie niemożliwość wypożyczenia kolejnych książek następuje po przekroczeniu 50 zł. naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot książek przetrzymywanych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.