Moje konto biblioteczne

Konto czytelnika

Po zalogowaniu się na własne konto czytelnik może: sprawdzić aktywne uprawnienia (wypożyczanie, przedłużanie, zamawianie), sprawdzić statystykę wypożyczeń (liczba zamówień, rezerwacji, wypożyczonych pozycji, komunikatów), sprawdzić historię konta (nazwisko i imię, status czytelnika, lokalizacja, data ważności konta, ostatnie wypożyczenie oraz łączna liczba dotychczasowych wypożyczeń), dokonać przedłużenia wypożyczenia danej książki – przycisk „Wypożyczenia”, zapoznać się z informacjami dotyczącymi rezerwacji lub blokady danej książki – przycisk „Komunikaty”, sprawdzić liczbę zamówionych książek – przycisk „Zamówienia”.

Wyszukiwanie książki

W Bibliotece Medycznej posługujemy się zintegrowanym programem bibliotecznym Horizon. Modułem służącym do wyszukiwania książek i czasopism w katalogu bibliotecznym jest Webpac – okno na świat Biblioteki. Do Webpacu wchodzimy ze strony internetowej Biblioteki Medycznej bm.cm.umk.pl przez multiwyszukiwarkę (Katalog Biblioteki Medycznej) lub przez zakładkę „Katalogi” a następnie „Katalog książek i czasopism”. Można także wejść do Webpaca z komputerów posadowionych w holu Biblioteki z zakładki „Katalog Biblioteki”.

Będąc w katalogu Webpac możemy dokonać dwóch rzeczy: zamówić książkę lub zalogować się na własne konto biblioteczne.

Do wyszukiwania książek służą katalogi:

  • szybkie, gdzie wpisujemy dowolne wyrażenie (np. autor, zagadnienie),
  • indeks alfabetyczny: autorski (wyszukiwanie według nazwisk autorów, redaktorów, tłumaczy itp.), tytułowy (wyszukiwanie według tytułu książki lub serii), tytułu czasopisma (wyszukiwanie czasopism według tytułów – nie mylić z wyszukiwaniem artykułów, których można poszukiwać ewentualnie w Polskiej Bibliografii Lekarskiej),
  • hasła przedmiotowe (wyszukiwanie według zagadnień),
  • wyszukiwanie według ISBN,
  • wyszukiwanie według ISSN,
  • wyszukiwanie według sygnatury (wyszukiwanie przez znak cyfrowy umieszczany na książce, określający jej miejsce w bibliotece).

Domyślnie wszystkie katalogi są ustawione na szukanie alfabetycznie, według pierwszych liter autora, tytułu czy hasła. Istnieje również możliwość szukania odpowiednio według słowa z nazwiska, słowa z tytułu, słowa z haseł przedmiotowych, należy jedynie wykorzystać rozwinięcie okna przy każdym z katalogów, pozwalające na możliwość dokonania wyboru.

Czy szukamy według autora, tytułu lub hasła, kolejnym etapem jest wybór z pojawiającej się listy. Po lewej stronie wyświetlają się poszczególne listy (nazwisk, tytułów lub haseł), a po prawej – liczby określające ile książek napisał dany autor, ile jest wydań danego tytułu lub ile książek opisano danym hasłem.

Po dokonaniu wyboru z listy, w przypadku gdy w odpowiedzi otrzymujemy tylko jedną pozycję przenosimy się do opisu danego egzemplarza z możliwością zamówienia.

Jeżeli w odpowiedzi otrzymamy kilka pozycji, należy wybrać odpowiednie wydanie (np. różniące się datą publikacji). Program Horizon nie porządkuje wyszukanych wydań pod względem chronologii ukazywania się, dlatego należy przeszukać całą listę, by znaleźć wydanie najnowsze.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji, naszym oczom ukaże się opis bibliograficzny wydania, liczba egzemplarzy dostępnych w Bibliotece oraz ewentualne opcje zamówienia. Zanim dokonamy zamówienia musimy zwrócić uwagę po pierwsze na Lokalizację, a następnie na Status.

Zamawianie książki

W Bibliotece Medycznej są dostępne trzy Lokalizacje. Tylko jedna Lokalizacja – Biblioteka Medyczna CM UMK pozwala na zamawianie książek. Pozostałe dwie Lokalizacje, czyli: Czytelnia i Depozyt nie pozwalają na zamawianie pozycji (nawet gdy wydaje się, że Status na to pozwala, np. Lokalizacja „Czytelnia” posiada Status „Dostępna”, lecz książki nie można zamówić, jedynie skorzystać z niej na miejscu, właśnie w Czytelni).

Po upewnieniu się, że w kolumnie „Lokalizacja” znajduje się „Biblioteka Medyczna CM UMK” przechodzimy do sprawdzenia kolumny „Status”. I tak możemy zamówić książkę, jeżeli Status brzmi: Dostępna, Zwrócona. Nie możemy zamówić książki jeżeli Status brzmi: Wypożyczona, Niedostępna, Poz. zam. czeka (Pozycja zamówiona czeka).

Jeżeli Lokalizacja i Status są odpowiednie przechodzimy do zamówienia książki – przycisk „Zamów”. Wówczas wyświetli się okno logowania z wpisem w okienkach: Login (nr karty/albumu) oraz Hasło.

Dla studenta I roku loginem będzie numer indeksu/albumu umieszczony na legitymacji elektronicznej. Hasłem natomiast jest PESEL.

W przypadku osób posiadających karty biblioteczne (białe), loginem będzie numer tejże karty, a pierwszym hasłem – nr PESEL.

Po zalogowaniu się pojawi się tabela „Wybierz typ zamówienia”. Zamówienie należy potwierdzić niebieskim przyciskiem „Tak” po lewej stronie.

Przechodzimy do karty „Potwierdź zamówienie magazynowe”, gdzie potwierdzamy zamówienie książki przyciskiem „Zamów”. Zamówiona pozycja zostanie zrealizowana po godzinie i będzie czekała na czytelnika przez trzy dni, do odbioru w wypożyczalni Biblioteki.

Po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia pojawi się informacja: „Zamówienie zostało złożone pomyślnie”. Po tym komunikacie możemy powrócić do wyszukiwania lub też się wylogować.

Należy pamiętać, że po zalogowaniu się na własne konto czytelnik ma do dyspozycji jedynie 3 minuty na dokonanie zamówienia. Po tym czasie program Horizon automatycznie wylogowuje użytkownika.