Konto czytelnika

Logowanie

Istnieją dwa sposoby logowania się na konto czytelnika:

– przez Centralny Punkt Logowania

– przez numer karty bibliotecznej

Od początku lipca 2021 roku Biblioteka Medyczna pracuje w nowym systemie bibliotecznym Alma z wyszukiwarką Primo VE, dostępną pod adresem: https://szukaj.bm.cm.umk.pl. To wspólny system i wspólny katalog dla wszystkich bibliotek UMK w obu kampusach: toruńskim i bydgoskim. 

Czytelnicy związani z UMK – studenci, doktoranci, pracownicy UMK i absolwenci – logują się do wyszukiwarki Primo i konta czytelnika WYŁĄCZNIE poprzez Centralny Punkt Logowania UMK (CPL). Pozostali czytelnicy  – pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego i inni – mogą się zalogować TYLKO za pomocą Numeru karty czytelnika i hasła.

Przy pierwszych logowaniach pomocą może posłużyć filmik instruktażowy: https://youtu.be/HW2Omtqqbsc

Po zalogowaniu się na własne konto czytelnik może sprawdzić aktywne uprawnienia: wypożyczania i zamówienia, naliczone opłaty, blokady i wiadomości, a także edytować własne dane osobowe.

Wyszukiwanie

Aby zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający kartę absolwenta, legitymację studencką oraz aktywne konto biblioteczne może skorzystać z katalogów komputerowych dostępnych na holu Biblioteki lub on-line ze strony internetowej Biblioteki z zakładki Katalogi (Katalog książek i czasopism Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy), bądź z przejścia multiwyszukiwarki – Katalog Biblioteki Medycznej.

W katalogu możemy m.in. wyszukać i zamówić książkę (Szukaj w zasobach) lub zalogować się na własne konto biblioteczne (Zaloguj się).

Katalog Primo oferuje także więcej możliwości, m.in.:

– szukanie według tytułów czasopism (Czasopisma), pozwalające na odszukanie roczników i numerów danego tytułu czasopisma dostępnego w druku lub on-line. Czasopism w druku nie można zamówić ani wypożyczyć, można z nich skorzystać na miejscu, w Bibliotece Medycznej.

– wypełnienie formularza Wypożyczalni Międzybibliotecznej, by przekazać prośbę o sprowadzenie artykułu, rozdziału lub książki z innej biblioteki, jeśli nie są one dostępne w zasobach lokalnych.

Z kolei na stronie internetowej Biblioteki znajduje się przejście do Czytelni on-line (alfabetyczny wykaz wszystkich baz danych subskrybowanych lub testowanych przez CM UMK), by móc przeszukać poszczególne kolekcje e-czasopism i e-książek.

Pierwsze wyszukiwania w katalogu ułatwi filmik instruktażowy: https://youtu.be/6L1dBb_2lvg

Zaczynając wyszukiwanie, można wybrać szukanie w zakresach: Katalogu Biblioteki Medycznej, Katalogu bibliotek UMK (w Toruniu i Bydgoszczy, Repozytorium UMK, KPBC), Central Discovery Index CDI (zasoby elektroniczne: artykuły, rozdziały, streszczenia, subskrybowane i open access) oraz w połączonych katalogach innych bibliotek (np. Biblioteki Narodowej czy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Automatycznie ustawione jest wyszukiwanie wszystkich typów publikacji, lecz czytelnik może zmienić ustawienia (np. wybierając jedynie „Książki”, „Czasopisma”, „Materiały konferencyjne”, „Rozprawy naukowe” czy „Rękopisy”).

Aby zawęzić wyszukiwanie, można również skorzystać z faset znajdujących się po lewej stronie: Sortuj według, np. Dostępność (np. „dostępny w bibliotece” lub „dostępny online”), Data, Biblioteki UMK (w których bibliotekach znajdują się egzemplarze książki, przy czym czytelnicy z Collegium Medicum powinni zamawiać egzemplarze przede wszystkim z „Biblioteki Medycznej CM”), Forma (typ publikacji, np. „Książki”, „Publikacje dydaktyczne”, „Artykuły” itd.), Autor/Twórca (np. nazwisko autora książki), Język etc.

Przy książkach dostępnych on-line (z baz prenumerowanych przez Uczelnię oraz z dostępu krajowego) znajduje się bezpośredni link do pełnego tekstu.

Zamawianie

Po wyszukaniu tytułu książki, należy zwrócić uwagę na „Lokalizację” zamówienia. Przede wszystkim egzemplarz musi się znajdować w Bibliotece Medycznej CM UMK, ale nie w „Czytelni” ani w „Depozycie” – z tych lokalizacji nie wypożyczy się książki.

Książkę dostępną do wypożyczenia, można wypożyczyć (przycisk Zamówienie/Rezerwacja).

Jeżeli książka jest wypożyczona (Niedostępna do wypożyczenia, wypożyczona do…), można ją zarezerwować (przycisk Zamówienie/Rezerwacja).

Warto zwracać uwagę na liczbę dostępnych egzemplarzy danego tytułu i złożonych rezerwacji. W zaprezentowanym poniżej przykładzie widzimy informację – egzemplarzy do wypożyczenia 0, a więc możemy jedynie zarezerwować tytuł. Będziemy wówczas 9 osobą oczekującą.

Studenci i pracownicy CM UMK mają prawo do korzystania i wypożyczania książek również z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Należy zwracać uwagę na „Miejsce odbioru” zamówionych książek. Jeżeli dana książka jest jednocześnie dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Głównej w Toruniu oraz Bibliotece Medycznej w Bydgoszczy, w chwili zamówienia, po prawej stronie ekranu, pojawia się możliwość wyboru: BYDGOSZCZ, Biblioteka Medyczna CM lub TORUŃ, Biblioteka Główna. Zamawiając książkę z Biblioteki Medycznej, należy wybrać odpowiednie „Miejsce odbioru”, tj. BYDGOSZCZ, Biblioteka Medyczna CM. Jeśli dana książka jest dostępna wyłącznie w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, w chwili zamówienia nie pojawia się możliwość wyboru miejsca odbioru, jedynie po lewej stronie ekranu zostanie domyślnie wyświetlona nazwa „Biblioteka Główna”. Prosimy pamiętać, że Biblioteka Główna oznacza Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, nie Bibliotekę Medyczną w Bydgoszczy i w ten sposób złożone zamówienie czytelnika trafi do kampusu toruńskiego.

W przypadku świadomego zamówienia książki w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, prosimy pamiętać, że czytelnik będzie musiał osobiście odebrać to zamówienie w Toruniu. Książki zamówione w Bibliotece Głównej UMK nie są przywożone do Bydgoszczy.

Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego realizację zamówienie, studenci mają 3 dni na odebranie książki. Istnieje możliwość, że – nie mogąc odebrać zamówionej książki w ciągu wyznaczonych trzech dni, czytelnik może poprosić o przedłużenie terminu odbioru, telefonicznie (telefon do Wypożyczalni – 52 585 3510) lub dodając notkę w Uwagach przy zamówieniu.

Czytelnik może odebrać książki w imieniu drugiego czytelnika, jeśli w Bibliotece zostało wcześniej złożone pisemne upoważnienie dla tej osoby.

Przedłużenia wypożyczenia można dokonać dopiero na 3 dni przed terminem zwrotu. W przypadku rezerwacji tej książki przez innego czytelnika, przedłużenie nie jest możliwe. Wypożyczenia „przeterminowanego” również nie można przedłużyć.

Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 3 dni.

Studenci wypożyczają książki na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia wypożyczania na kolejne miesiące (miesiąc po miesiącu) aż do roku, o ile nie nastąpi rezerwacja.

Na koncie studenckim maksymalnie można mieć 15 książek, lecz jednorazowo można zamówić 10 tytułów.

Czytelnik otrzymuje powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jak również informacje o swojej aktywności na koncie bibliotecznym.

Opłata za nieterminowy zwrot książek

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,30 zł. za każdy dzień spóźnienia. Informacja o wysokości opłaty pojawia się dopiero w momencie zwrotu książki.

Blokada konta czytelnika, a co za tym idzie brak możliwości wypożyczenia kolejnych książek następuje po przekroczeniu 50 zł. naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot książek przetrzymywanych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.