Bibliometria

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem publikacji pracowników Collegium Medicum oraz ich analizą bibliometryczną. Od 1995 roku prowadzi Bibliografię Publikacji Pracowników Collegium Medicum udostępnianą wcześniej na stronie internetowej systemu Expertus. Od 2022 roku Bibliografia Publikacji Pracowników CM i UMK prowadzona jest na bieżąco w Bazie Wiedzy UMK – w systemie Omega-Psir. Pracownicy sekcji udzielają również informacji na temat dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum i rankingów czasopism.

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi także Pracownię Komputerową połączoną z Czytelnią Czasopism Bieżących oraz zawiaduje wszystkimi bazami prenumerowanymi przez Bibliotekę Medyczną, zajmując się ich zamawianiem oraz udostępnianiem użytkownikom Biblioteki. Sprawuje także opiekę merytoryczną nad stroną internetową Biblioteki.

I piętro budynku audytoryjnego, pokój nr 19
tel. 052 585-3506
e-mail: bibliografia@cm.umk.pl