Lokalne zasoby Biblioteki Medycznej

Aby zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający kartę absolwenta, legitymację studencką oraz aktywne konto biblioteczne może skorzystać z katalogów komputerowych dostępnych na holu Biblioteki lub on-line ze strony internetowej Biblioteki z zakładki Katalogi (Katalog książek i czasopism Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy), bądź z przejścia multiwyszukiwarki – Katalog Biblioteki Medycznej.

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni CM i UMK (50 pozycji na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 120 miesięcy),
  • inni pracownicy CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy),
  • studenci CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy),
  • uczestnicy studiów i seminariów doktoranckich (30 pozycji na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy),
  • absolwenci CM i UMK (3 pozycje na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, o ile uiścili uprzednio kaucję w wysokości 50,00 zł.),
  • pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy),
  • użytkownicy Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (3 pozycje na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy),
  • inne osoby od 18 roku życia, o ile uiściły uprzednio kaucję w wysokości 100,00 zł za każdą wypożyczoną pozycję na konto Uczelni – opłata dokonywana w Wypożyczalni (maks. 5 pozycji na 1 miesiąc z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

Nie potrzeba zaliczonego kursu bibliotecznego, aby wypożyczyć książki.

Studenci wypożyczają książki na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia wypożyczania na kolejne miesiące (miesiąc po miesiącu) aż do roku, o ile nie nastąpi rezerwacja przez innego czytelnika.

Na koncie studenckim maksymalnie można mieć 15 książek, lecz jednorazowo można zamówić 10 tytułów.

Opłata za nieterminowy zwrot książek wynosi 0,30 zł. za każdy dzień spóźnienia. Informacja o wysokości opłaty pojawia się dopiero w momencie zwrotu książki. Blokada konta czytelnika, a co za tym idzie niemożliwość wypożyczenia kolejnych książek następuje po przekroczeniu 50 zł. naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot książek przetrzymywanych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie.

Pomoc przy przedłużeniu wypożyczenia i wszelkich sprawach związanych z wypożyczaniem pod telefonem do Wypożyczalni: 052 585 3510 lub adresem e-mailowym: udostepnianie@cm.umk.pl.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Wszyscy użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Medycznej na miejscu: w Czytelni Ogólnej, Pokoju Pracy Indywidualnej i Grupowej oraz Pracowni Komputerowej z Czytelnią Czasopism Bieżących.

Na holu Biblioteki znajdują się: stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu Biblioteki oraz stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz ze skanerem, drukarką i kserokopiarką.

Czytelnia Ogólna

W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru, na który składają się najczęściej wykorzystywane podręczniki, monografie, skrypty, atlasy, słowniki oraz eksponaty anatomiczne (szkielet, czaszka, kości). Z księgozbioru można korzystać po wpisaniu się do rejestru odwiedzin. W Czytelni Ogólnej zachowujemy ciszę, nie spożywamy posiłków, nie pijemy kawy. Dopuszczalne jest posiadanie wody w butelce z zakrętką. Można korzystać z własnych laptopów i aparatów cyfrowych. Cały zasób rozmieszczony jest tematycznie w działach. Dla większej przejrzystości wszystkim książkom w danym dziale przyporządkowano takie same kolorowe naklejki umieszczone na dole grzbietu książki. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika tekstu. Znajduje się tu również bezpłatny skaner do skanowania zasobów bibliotecznych – fragmentów książek i artykułów z czasopism (zapis możliwy jedynie na nośnik bezpośredni, czyli pendrive),

Czytelnia

Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej

Z Pokoju mogą korzystać użytkownicy Biblioteki z ważną kartą czytelnika. Można w nim zespołowo pracować nad projektami lub wspólnie przygotowywać się do egzaminów (sześć stanowisk do nauki dla maksymalnie 4-osobowej grupy). Pokój posiada dużą tablicę sucho ścieralną i podręczny księgozbiór ogólny (słowniki i encyklopedie). Można w nim również skorzystać z eksponatów anatomicznych (znajdują się obok w Czytelni Ogólnej), podłączyć laptopy, netbooki, ładowarki itp. Do pomieszczenia można wchodzić z torbą  i w okryciu wierzchnim. Korzystających obowiązuje zakaz używania Pokoju w sposób utrudniający korzystanie z pozostałych usług Biblioteki.

Pokój pracy grupowej

Pracownia Komputerowa z Czytelnią Czasopism Bieżących

W Pracowni można skorzystać ze stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych, uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych oraz skorzystać z bieżących roczników czasopism drukowanych zaprenumerowanych przez Bibliotekę. Artykuły z czasopism można zeskanować (bezpłatny skaner w Czytelni Ogólnej).

Pracownia Komputerowa