Lokalne zasoby Biblioteki Medycznej

Aby zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający legitymację biblioteczną, kartę absolwenta, legitymację studencką lub elektroniczną legitymację studencką oraz aktywne konto biblioteczne może skorzystać z katalogów komputerowych dostępnych na holu Biblioteki lub on-line ze strony internetowej Biblioteki z zakładki Katalogi, Katalog książek i czasopism, bądź z przejścia multiwyszukiwarki – Katalog Biblioteki Medycznej.

Jedynym ograniczeniem wypożyczeń jest określona w Regulaminie liczba dzieł wypożyczanych poszczególnym kategoriom czytelników:

 • pracownicy naukowi – 50 wolumenów,
 • studenci – 15 wolumenów,
 • doktoranci – 30 wolumenów,
 • absolwenci UMK – 3 wolumeny.

I tak prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni CM i UMK (50 pozycji na 1 rok),
 • inni pracownicy CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc),
 • studenci CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością sześciokrotnego przedłużenia),
 • uczestnicy studiów i seminariów doktoranckich (30 pozycji na 6 miesięcy),
 • pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego (15 pozycji na 1 miesiąc),
 • inne osoby od 18 roku życia, o ile uiściły uprzednio kaucję w wysokości 100,00 zł za każdą wypożyczoną pozycję na konto Uczelni (maks. 5 pozycji),
 • inne biblioteki i instytuty na podstawie umów zawartych z UMK (10 pozycji).

Student Collegium Medicum, aby wypożyczyć książki, musi mieć ważną legitymację, z którą powinien zgłosić się do Biblioteki w celu aktywacji konta bibliotecznego (należy wypełnić deklarację gwarancyjną i złożyć ją w Wypożyczalni). Nie potrzeba zaliczonego kursu bibliotecznego, aby wypożyczyć książki.

Książki wypożycza się na 30 dni, z możliwością sześciokrotnej prolongaty (maks. na 3 dni przed terminem zwrotu), o ile nikt ich nie zarezerwuje. Czytelnik może samodzielnie przedłużyć termin wypożyczenia książki po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne.

Na koncie studenckim maksymalnie można mieć 15 książek, lecz jednorazowo można zamówić tylko 5 tytułów. Należy pamiętać, że jeżeli nie odbierze się książek w ciągu trzech dni (wliczając w to soboty i niedziele), następuje blokada na zamawianie książek na 5 dni.

Za nieterminowy zwrot książki nalicza się opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.

Pomoc przy przedłużeniu wypożyczenia i wszelkich sprawach związanych z wypożyczaniem pod telefonem do Wypożyczalni: 052 585 3510 lub adresem e-mailowym: udostepnianie@cm.umk.pl.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Wszyscy użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Medycznej na miejscu: w Czytelni Ogólnej, Pokoju Pracy Indywidualnej i Grupowej oraz Pracowni Komputerowej z Czytelnią Czasopism Bieżących.

Na holu Biblioteki znajdują się: stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu Biblioteki oraz stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz ze skanerem, drukarką i kserokopiarką.

Czytelnia Ogólna

W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru, na który składają się najczęściej wykorzystywane podręczniki, monografie, skrypty, atlasy, słowniki oraz eksponaty anatomiczne (szkielet, czaszka, kości). Z księgozbioru można korzystać po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza elektronicznej karty studenckiej, legitymacji pracodawcy, karty bibliotecznej, karty absolwenta, karty jednodniowej. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. W Czytelni można pobrać klucz do szafki skrytkowej, w której pozostawiamy torby, plecaki, torebki, torby na laptopy itp. W Czytelni Ogólnej zachowujemy ciszę, nie spożywamy posiłków, nie pijemy kawy. Dopuszczalne jest posiadanie wody w butelce z zakrętką. Można korzystać z własnych laptopów i aparatów cyfrowych. Cały zasób rozmieszczony jest tematycznie w działach. Dla większej przejrzystości wszystkim książkom w danym dziale przyporządkowano takie same kolorowe naklejki umieszczone na dole grzbietu książki. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika tekstu. Znajduje się tu również bezpłatny skaner do skanowania zasobów bibliotecznych – fragmentów książek i artykułów z czasopism (zapis możliwy jedynie na nośnik bezpośredni, czyli pendrive),

Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej (na czas pandemii zawiesił działalność)

Z Pokoju mogą korzystać użytkownicy Biblioteki z ważną kartą czytelnika. Można w nim zespołowo pracować nad projektami lub wspólnie przygotowywać się do egzaminów (sześć stanowisk do nauki dla maksymalnie 4-osobowej grupy). Pokój posiada dużą tablicę sucho ścieralną i podręczny księgozbiór ogólny (słowniki i encyklopedie). Można w nim również skorzystać z eksponatów anatomicznych (znajdują się obok w Czytelni Ogólnej), podłączyć laptopy, netbooki, ładowarki itp. Do pomieszczenia można wchodzić z torbą  i w okryciu wierzchnim. Korzystających obowiązuje zakaz używania Pokoju w sposób utrudniający korzystanie z pozostałych usług Biblioteki.

Pracownia Komputerowa z Czytelnią Czasopism Bieżących

W Pracowni można skorzystać ze stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych, uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych oraz skorzystać z bieżących roczników czasopism drukowanych zaprenumerowanych przez Bibliotekę. Artykuły z czasopism można zeskanować (bezpłatny skaner na holu Biblioteki) lub skserować (ksero na parterze budynku).