Absolwenci UMK

Na skróty:

Karta czytelnika Biblioteki Medycznej

Po zakończeniu studiów absolwenci naszego Uniwersytetu mogą przystąpić do Programu Absolwenckiego UMK i otrzymać bezpłatną i bezterminową Kartę Absolwencką UMK, która m.in. uprawnia do korzystania z zasobów Biblioteki Medycznej (jako karta czytelnika). Warunkiem korzystania z biblioteki jest złożenie takiej deklaracji i wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł. Numery kont do przelewu kaucji są różne dla bibliotek w Bydgoszczy i w Toruniu! Dodatkowo absolwent musi posiadać bezpłatne absolwenckie konto pocztowe w domenie @abs.umk.pl, które zapewni dostęp do Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL). Więcej informacji na temat aktywacji absolwenckiego konta bibliotecznego znajdą Państwo na stronie Programu Absolwenckiego UMK.

Konto czytelnika w systemie bibliotecznym tworzone jest automatycznie absolwentom, którzy otrzymali już Kartę Absolwencką, założyli absolwenckie konto pocztowe (o adresie xxxx@abs.umk.pl) i złożyli deklarację korzystania z biblioteki. Utworzone konto jest nieaktywne – aktywacji dokonują bibliotekarze po okazaniu potwierdzenia wpłaty kaucji na konto.
Numer rachunku bankowego dla kaucji związanej z korzystaniem z Biblioteki Medycznej to:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
W tytule przelewu prosimy dopisać: „kaucja biblioteczna CM UMK”

Logowanie do katalogu systemu bibliotecznego

Absolwenci logują się do wyszukiwarki systemu bibliotecznego (Primo VE) na indywidualne konto za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL). Aby założyć takie konto, wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie Programu Absolwenckiego UMK.

Absolwenci, którzy już posiadają takie konto, a dotychczas z niego nie korzystali lub nie pamiętają hasła, powinni skontaktować się mailowo z obsługą Programu pod adresem: program@absolwent.umk.pl w celu ustalenia nowego hasła (w mailu trzeba podać Imię i Nazwisko oraz nr karty absolwenckiej).

Aby zalogować się na konto czytelnika w wyszukiwarce Primo (https://szukaj.bm.cm.umk.pl), należy wybrać „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony, a następnie pozycję „Centralny Punkt Logowania UMK”. Po zalogowaniu się następuje automatyczny powrót do strony wyszukiwarki. Jest to zalecana metoda logowania.

Można też najpierw zalogować się do CPL (https://login.umk.pl), a następnie z listy dostępnych usług wybrać: Katalog Bibliotek UMK w Toruniu i w Bydgoszczy, ale wówczas zostaną Państwo przekierowani na stronę wyszukiwarki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wyszukiwanie zasobów Biblioteki Medycznej będzie wówczas trudniejsze, gdyż domyślnie przeszukiwane są tam zasoby wszystkich bibliotek UMK i pomyłkowo można zamówić pozycje z niewłaściwej biblioteki.

Przeszukiwanie katalogu zasobów Biblioteki Medycznej nie wymaga logowania (dopiero zamawianie pozycji tego wymaga). Zalecamy jednak wcześniejsze zalogowanie, gdyż dopiero wówczas wyświetlają się informacje o dostępności konkretnych książek.

Konto czytelnika

Po zalogowaniu do wyszukiwarki systemu bibliotecznego mają Państwo dostęp do Konta czytelnika – w prawym górnym rogu, po kliknięciu na imię i nazwisko, a następnie wybraniu linku Karta Biblioteczna. Bezpośredni link do Konta czytelnika znajduje się też na pasku Menu strony internetowej Biblioteki Medycznej. Czytelnik może tam sprawdzić aktywne wypożyczania i zamówienia, naliczone opłaty, blokady i wiadomości, a także edytować własne dane osobowe. Z tego miejsca można także opłacić przez PayU ewentualne należności za niezwrócone w terminie pozycje (bez zakładania konta, m.in. przez GooglePay, ApplePay czy BLIK).

Kaucja zwrotna

Warunkiem korzystania z biblioteki jest wpłacenie przelewem kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł na konto przypisane do odpowiednich bibliotek – numery kont są różne dla bibliotek w Bydgoszczy i w Toruniu! Absolwent który wpłacił kaucję na konto UMK przypisane do Biblioteki Medycznej ma możliwość wypożyczania tylko w Bibliotece Medycznej. Absolwent który wpłacił kaucję na konto przypisane do bibliotek w Toruniu będzie mógł wypożyczać tylko w bibliotekach kampusu toruńskiego. Więcej informacji na temat kaucji, w tym numery kont, znajdą Państwo na stronie Programu Absolwent UMK.

Dowód wpłaty kaucji należy okazać w wypożyczalni przed pierwszym wypożyczaniem lub przesłać na adres: udostepnianie@cm.umk.pl.

Kaucja zostanie zwrócona po wycofaniu deklaracji korzystania z biblioteki – zobacz: więcej informacji.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć

Liczba pozycji wypożyczonych jednocześnie Absolwentowi w całym systemie bibliotecznym (we wszystkich bibliotekach UMK) wynosi:

3 egz. na okres 30 dni.

Liczba jednoczesnych zamówień i rezerwacji wynosi 5, ale wypożyczone można mieć maksymalnie 3 książki!

Zamawianie i odbiór książek

Aby wyszukać i zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający aktywne konto biblioteczne, może skorzystać z katalogu komputerowego (wyszukiwarka Primo VE) dostępnego na kilku stanowiskach w holu Biblioteki lub on-line z innego urządzenia przez przeglądarkę internetową. Link do katalogu (Katalog książek i czasopism Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy) znajduje się na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Katalogi. Można też skorzystać z multiwyszukiwarki na stronie głównej witryny Biblioteki, na pierwszej zakładce: Katalog Biblioteki Medycznej.

Przy zamawianiu książek prosimy o zwrócenie uwagi na informację o liczbie dostępnych egzemplarzy. Na poniższym przykładzie widać, że biblioteka posiada 4 egzemplarze danego tytułu i 2 z nich są jeszcze dostępne. Po kliknięciu Zamówienie / Rezerwacja nastąpi zamówienie pozycji z magazynu. (Gdy liczba dostępnych egzemplarzy równa jest 0, nastąpi rezerwacja – będzie to opisane dalej.)

Zamawianie z magazynu

Zamówione w wyszukiwarce systemu bibliotecznego pozycje można odebrać po otrzymaniu e-maila potwierdzającego realizację zamówienia (max. 1h). Absolwenci mają 3 dni na ich odebranie w Wypożyczalni Biblioteki Medycznej.

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do soboty. Ostatnia realizacja ma miejsce na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Zamówienia złożone w sobotę po godz. 14:00 i niedzielę można odebrać w poniedziałek od godziny 8:00.

W przypadku świadomego zamówienia książek w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, prosimy pamiętać, że czytelnik będzie musiał osobiście odebrać je w Toruniu (nie są przywożone do Bydgoszczy).

Czasopisma dostępne są wyłącznie w Czytelni i nie mogą być zamawiane przez system biblioteczny.

Przedłużanie terminu zwrotu

Absolwent może samodzielnie przedłużyć wypożyczenia po zalogowaniu się do Konta czytelnika pod warunkiem, że:

  • egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników,
  • na koncie czytelnika nie widnieją blokady,
  • do terminu zwrotu pozostało nie więcej niż 3 dni.

W przypadku problemów z przedłużaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią pod nr telefonu 052 585-3510 lub mailowo: (udostepnianie@cm.umk.pl).

Rezerwacja wypożyczonej książki

Jeżeli wszystkie egzemplarze tytułu są wypożyczone przez innych czytelników (liczba dostępnych egzemplarzy: 0), to  można zarezerwować dany tytuł, wybierając przycisk Zamówienie / Rezerwacja – analogicznie jak przy zamówieniach z magazynu.  W poniższym przykładzie:

Rezerwacja

widać, że nie ma dostępnych egzemplarzy i nastąpi rezerwacja, a rezerwujący będzie trzecią osobą w kolejce (są już dwa zamówienia od innych czytelników). Od połowy 2023 roku po kliknięciu Zamówienie / Rezerwacja, w kolejnym okienku:

Sprawdź pozycję w kolejce

jest dostępny przycisk „Sprawdź pozycję w kolejce” który oblicza miejsce, na którym się znajdziemy po wysłaniu zamówienia – na powyższym przykładzie: 3, gdyż są już dwa zamówienia innych czytelników. Pozycja w kolejce różna od zera informuje, że jest to rezerwacja, a nie zamówienie z magazynu. Informację o dostępności zarezerwowanej książki i możliwości jej odbioru (po zwolnieniu egzemplarza) czytelnik otrzymuje na adres e-mail – analogicznie jak w przypadku zamówienia z magazynu.

Zwrot książek

Czytelnik otrzymuje powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jak również okresowe informacje o swojej aktywności na koncie bibliotecznym. Książki wypożyczone w Bibliotece Medycznej należy oddawać wyłącznie w tej Bibliotece.

Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka nalicza opłaty: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Kwotę opłaty za każdy okres przeterminowania system komputerowy nalicza (uwzględniając dni wolne) dopiero po zwrocie lub przedłużeniu książki. Do tego czasu przy przeterminowanej pozycji na Koncie czytelnika wyświetla się „Szacowana opłata”, która może ulec zmianie. Po przekroczeniu 50 zł naliczonej opłaty następuje blokada konta czytelnika, a co za tym idzie – brak możliwości wypożyczenia kolejnych książek i dokonywania prolongaty.

Opłaty naliczone za przetrzymywanie książek wypożyczonych z Biblioteki Medycznej najłatwiej można uregulować korzystając z e-płatności PayU (na Koncie Czytelnika w wyszukiwarce Primo VE). W wyjątkowych przypadkach opłatę można uregulować wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „opłata za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie.

Dostęp do Internetu Eduroam WiFi

W Bibliotece Medycznej dostępna jest sieć bezprzewodowa (WiFi) tworzona przez Uczelniane Centrum Informatyczne w ramach projektu Eduroam. Sieć umożliwia Absolwentom UMK na swobodny dostęp do Internetu z własnych urządzeń na terenie całego kampusu. Aby korzystać z sieci, należy posiadać konto pocztowe na jednym z serwerów UMK (CPL). Zobacz: konfiguracja Eduroam.       

Komputery w Bibliotece

W Wypożyczalni znajduje się kilka stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu systemu bibliotecznego (wyszukiwarka Primo VE). Umożliwiają one wyszukiwanie i zamówienie książek. Prosimy aby pamiętać o wylogowaniu się z systemu bibliotecznego po zakończeniu pracy na tych stanowiskach.

W Pracowni Komputerowej znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z Internetu oraz z elektronicznych baz biomedycznych w celach dydaktyczno-naukowych. Można tu uzyskać pomoc bibliotekarza przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych ze wszystkich baz informacyjnych. Komputery wyposażone są w podstawowe aplikacje pozwalające na przeszukiwanie Internetu czy edytowanie tekstu. Na większości komputerów dodatkowo zainstalowana jest aplikacja Statistica – pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy danych. Stanowiska umożliwiają odpłatne drukowanie niewielkich ilości materiałów, również w kolorze.

Dostępy elektroniczne – Czytelnia Online

Absolwenci UMK mają ograniczoną możliwość korzystania z komputerowych baz informacyjnych subskrybowanych przez uczelnię, w tym z dostępów pełnotekstowych. Dostępne są przez stronę internetową Biblioteki – zakładka: Czytelnia Online WYŁĄCZNIE na miejscu – w Pracowni Komputerowej lub za pośrednictwem sieci Eduroam. W drugim przypadku konieczne jest posiadanie konta pocztowego w domenie @abs.umk.pl, które zapewnia dostęp do Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL).  Absolwenci nie mają możliwości korzystania z baz subskrybowanych przez uczelnię z urządzeń nie podłączonych do sieci uczelni.

Skanowanie

W Czytelni Ogólnej znajduje się ogólnodostępny skaner. Umożliwia on skanowania również grubych materiałów, np. książek. Zapis skanów możliwy jest wyłącznie do pamięci USB / PenDrive-a czytelnika.