Absolwenci UMK

Na skróty:

Karta czytelnika Biblioteki Medycznej

Po zakończeniu studiów absolwenci naszego Uniwersytetu mogą przystąpić do Programu Absolwenta UMK i otrzymać bezpłatną i bezterminową Kartę Absolwenta UMK, która m. in. uprawnia do korzystania z zasobów Biblioteki Medycznej (jako karta czytelnika). Warunkiem korzystania z biblioteki jest złożenie takiej deklaracji i wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł – więcej informacji. Dodatkowo absolwent musi posiadać bezpłatne konto pocztowe w domenie @abs.umk.pl, które zapewni dostęp do Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL).

Logowanie do katalogu systemu bibliotecznego

Absolwenci logują się do wyszukiwarki systemu bibliotecznego (Primo VE) na indywidualne konto za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL). Aby założyć takie konto, wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie Program „Absolwent UMK”. Absolwenci, którzy już posiadają takie konto, a dotychczas z niego nie korzystali i nie pamiętają hasła, powinni skontaktować się mailowo z obsługą Programu pod adresem: program@absolwent.umk.pl w celu ustalenia nowego hasła.

Aby zalogować się na konto czytelnika w wyszukiwarce Primo (https://szukaj.cm.umk.pl), należy wybrać „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony, a następnie pozycję „Centralny Punkt Logowania UMK”. Po zalogowaniu się następuje automatyczny powrót do strony wyszukiwarki. Jest to zalecana metoda logowania.

Można też najpierw zalogować się do CPL (https://login.umk.pl), a następnie z listy dostępnych usług wybrać: Katalog Bibliotek UMK w Toruniu i w Bydgoszczy, ale wówczas zostaną Państwo przekierowani na stronę wyszukiwarki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wyszukiwanie zasobów Biblioteki Medycznej będzie wówczas trudniejsze, gdyż domyślnie przeszukiwane są tam zasoby wszystkich bibliotek UMK i pomyłkowo można zamówić pozycje z niewłaściwej biblioteki.

Przeszukiwanie katalogu zasobów Biblioteki Medycznej nie wymaga logowania (dopiero zamawianie pozycji tego wymaga). Zalecamy jednak wcześniejsze zalogowanie, gdyż dopiero wówczas wyświetlają się informacje o dostępności konkretnych książek.

Konto czytelnika

Po zalogowaniu do wyszukiwarki systemu bibliotecznego mają Państwo dostęp do Konta czytelnika – w prawym górnym rogu, po kliknięciu na imię i nazwisko. Bezpośredni link do Konta czytelnika znajduje się też na pasku Menu strony internetowej Biblioteki Medycznej. Czytelnik może tam sprawdzić aktywne wypożyczania i zamówienia, naliczone opłaty, blokady i wiadomości, a także edytować własne dane osobowe. Z tego miejsca można także opłacić przez PayU ewentualne należności za niezwrócone w terminie pozycje.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć

Liczba pozycji wypożyczonych jednocześnie Absolwentowi w całym systemie bibliotecznym (we wszystkich bibliotekach UMK) wynosi:

3 egz. na okres 30 dni.

Liczba jednoczesnych zamówień i rezerwacji wynosi 5, ale wypożyczone można mieć maksymalnie 3 książki!

Zamawianie i odbiór książek

Zamówione w wyszukiwarce systemu bibliotecznego pozycje można odebrać po otrzymaniu e-maila potwierdzającego realizację zamówienia (max. 1h). Absolwenci mają 3 dni na ich odebranie w Wypożyczalni Biblioteki Medycznej.

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do soboty. Ostatnia realizacja ma miejsce na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Zamówienia złożone w sobotę po godz. 14:00 i niedzielę można odebrać w poniedziałek od godziny 8:00.

W przypadku świadomego zamówienia książek w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, prosimy pamiętać, że czytelnik będzie musiał osobiście odebrać je w Toruniu (nie są przywożone do Bydgoszczy).

Czasopisma dostępne są wyłącznie w Czytelni i nie mogą być zamawiane przez system biblioteczny.

Przedłużanie terminu zwrotu

Absolwent może samodzielnie przedłużyć wypożyczenia po zalogowaniu się do Konta czytelnika pod warunkiem, że:

  • egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników,
  • na koncie czytelnika nie widnieją blokady,
  • do terminu zwrotu pozostało nie więcej niż 3 dni.

W przypadku problemów z przedłużaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią pod nr telefonu 052 585-3510 lub mailowo: (udostepnianie@cm.umk.pl).

Rezerwacja wypożyczonej książki

Jeżeli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można zarezerwować dany egzemplarz, wybierając opcję Zamówienie / Rezerwacja – analogicznie jak przy zamówieniach z magazynu. O tym czy jest to zamówienie  czy rezerwacja, informują dodatkowe opisy:

Zamawianie i rezerwacja

Na powyższym przykładzie pierwsza lub piąta pozycja zostanie zarezerwowana. Pozycje 2-4 zostaną zamówione z magazynu. Po złożeniu Zamówienia / Rezerwacji zapis przy danej pozycji typu: „Pozycja w kolejce: 1” informuje o tym, że jest to rezerwacja a nie zamówienie z magazynu. Informację o dostępności książki i możliwości odbioru czytelnik otrzymuje na adres e-mail.

Zwrot książek

Czytelnik otrzymuje powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jak również okresowe informacje o swojej aktywności na koncie bibliotecznym. Książki wypożyczone w Bibliotece Medycznej należy oddawać wyłącznie w tej Bibliotece.

Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki (całkowitą kwotę wylicza system komputerowy po zwrocie książki). Blokada konta czytelnika, a co za tym idzie niemożliwość wypożyczenia kolejnych książek następuje po przekroczeniu 50 zł naliczonej opłaty.

Opłaty naliczone za przetrzymywanie książek wypożyczonych z Biblioteki Medycznej najłatwiej można uregulować korzystając z e-płatności PayU (na Koncie Czytelnika w wyszukiwarce Primo VE). W wyjątkowych przypadkach można też zapłacić gotówką w Wypożyczalni, lub wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „wpłata z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik musi wpłacić kwotę pieniężną naliczaną i pobieraną w Wypożyczalni.

Dostęp do Internetu Eduroam WiFi

W Bibliotece Medycznej dostępna jest sieć bezprzewodowa (WiFi) tworzona przez Uczelniane Centrum Informatyczne w ramach projektu Eduroam. Sieć umożliwia Absolwentom UMK na swobodny dostęp do Internetu z własnych urządzeń na terenie całego kampusu. Aby korzystać z sieci, należy posiadać konto pocztowe na jednym z serwerów UMK (CPL). Zobacz: konfiguracja Eduroam.       

Komputery w Bibliotece

W Wypożyczalni znajduje się kilka stanowisk komputerowych z dostępem do systemu bibliotecznego (wyszukiwarka Primo VE). Umożliwiają one wyszukiwanie i zamówienie książek. Prosimy aby pamiętać o wylogowaniu się z systemu bibliotecznego po zakończeniu pracy na tych stanowiskach.

W Pracowni Komputerowej znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z Internetu oraz z elektronicznych baz biomedycznych w celach dydaktyczno-naukowych. Można tu uzyskać pomoc bibliotekarza przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych ze wszystkich baz informacyjnych. Komputery wyposażone są w podstawowe aplikacje pozwalające na przeszukiwanie Internetu czy edytowanie tekstu. Na większości komputerów dodatkowo zainstalowana jest aplikacja Statistica – pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy danych. Stanowiska umożliwiają odpłatne drukowanie niewielkich ilości materiałów, również w kolorze.

Dostępy elektroniczne – Czytelnia Online

Absolwenci UMK mają możliwość korzystania z komputerowych baz informacyjnych subskrybowanych przez uczelnię, w tym z dostępów pełnotekstowych. Dostępne są przez stronę internetową Biblioteki – zakładka: Czytelnia Online WYŁĄCZNIE na miejscu – w Pracowni Komputerowej lub za pośrednictwem sieci Eduroam. W drugim przypadku konieczne jest posiadanie konta pocztowego w domenie @abs.umk.pl, które zapewnia dostęp do Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL).  

Skanowanie

W Czytelni Ogólnej znajduje się ogólnodostępny skaner. Umożliwia on skanowania również grubych materiałów, np. książek. Zapis skanów możliwy jest wyłącznie do pamięci USB / PenDrive-a czytelnika.