Studenci i doktoranci

Na skróty:
Elektroniczna Legitymacja Studencka

Karta czytelnika Biblioteki Medycznej

Na początku studiów, uczestnicy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci otrzymują w dziekanacie swojego wydziału Elektroniczną Legitymację Studencką / Doktoranta (ELS). Pełni ona funkcję Karty bibliotecznej i upoważnia do wypożyczania książek w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.

Logowanie do katalogu systemu bibliotecznego

Studenci i doktoranci logują się do wyszukiwarki systemu bibliotecznego (Primo VE) za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UMK (CPL). Osoby te mają obowiązek posiadania konta na serwerze UMK administrowanym przez UCI, co automatycznie daje dostęp do Centralnego Punktu Logowania UMK i systemu USOSweb. Więcej informacji: jak założyć konto .

Konto czytelnika w systemie bibliotecznym tworzone jest automatycznie studentom i doktorantom, którzy założyli już konto na serwerze UMK (mają już dostęp do CPL) oraz odebrali Elektroniczną Legitymację Studencką / Doktoranta.

Aby zalogować się na konto czytelnika w wyszukiwarce Primo (https://szukaj.bm.cm.umk.pl), należy wybrać „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony, a następnie pozycję „Centralny Punkt Logowania UMK”. Po zalogowaniu się następuje automatyczny powrót do strony wyszukiwarki. Jest to zalecana metoda logowania.

Można też najpierw zalogować się do CPL (https://login.umk.pl), a następnie z listy dostępnych usług wybrać: Katalog Bibliotek UMK w Toruniu i w Bydgoszczy. Nie polecamy jednak tej metody, gdyż algorytm CPL może w niektórych sytuacjach przekierować Państwa na stronę wyszukiwarki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wyszukiwanie zasobów Biblioteki Medycznej będzie wówczas trudniejsze, gdyż domyślnie przeszukiwane są tam zasoby wszystkich bibliotek UMK i pomyłkowo można zamówić pozycje z niewłaściwej biblioteki.

Przeszukiwanie katalogu zasobów Biblioteki Medycznej nie wymaga logowania (dopiero zamawianie pozycji tego wymaga). Zalecamy jednak wcześniejsze zalogowanie, gdyż dopiero wówczas wyświetlają się informacje o dostępności konkretnych książek.

Konto czytelnika

Po zalogowaniu do wyszukiwarki systemu bibliotecznego mają Państwo dostęp do Konta czytelnika – w prawym górnym rogu, po kliknięciu na imię i nazwisko, a następnie wybraniu linku Karta biblioteczna. Bezpośredni link do Konta czytelnika znajduje się też na pasku Menu strony internetowej Biblioteki Medycznej. Czytelnik może tam sprawdzić aktywne wypożyczania i zamówienia, naliczone opłaty, blokady i wiadomości, a także edytować własne dane osobowe. Z tego miejsca można także opłacić przez PayU ewentualne należności za niezwrócone w terminie pozycje (bez zakładania konta, m.in. przez GooglePay, ApplePay czy BLIK).

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć

Liczba pozycji wypożyczonych jednocześnie czytelnikowi w całym systemie bibliotecznym (we wszystkich bibliotekach UMK) wynosi:

  • Studenci I i II stopnia: 15 egz. na okres 30 dni.
  • Doktoranci: 30 egz. na okres 90 dni.
  • Studenci podyplomowi: 15 egz. na okres 90 dni.

Zamawianie i odbiór książek

Aby wyszukać i zamówić książkę z lokalnych zasobów Biblioteki, czytelnik posiadający aktywne konto biblioteczne, może skorzystać z katalogu komputerowego (wyszukiwarka Primo VE) dostępnego na kilku stanowiskach w holu Biblioteki lub on-line z innego urządzenia przez przeglądarkę internetową. Link do katalogu (Katalog książek i czasopism Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy) znajduje się na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Katalogi. Można też skorzystać z multiwyszukiwarki na stronie głównej witryny Biblioteki, na pierwszej zakładce: Katalog Biblioteki Medycznej.

Przy zamawianiu książek prosimy o zwrócenie uwagi na informację o liczbie dostępnych egzemplarzy. Na poniższym przykładzie widać, że biblioteka posiada 4 egzemplarze danego tytułu i 2 z nich są jeszcze dostępne. Po kliknięciu Zamówienie / Rezerwacja nastąpi zamówienie pozycji z magazynu. (Gdy liczba dostępnych egzemplarzy równa jest 0, nastąpi rezerwacja – będzie to opisane dalej.)

Zamawianie z magazynu

Zamówione w wyszukiwarce systemu bibliotecznego pozycje można odebrać po otrzymaniu e-maila potwierdzającego realizację zamówienia (max. 1h). Studenci i doktoranci mają 3 dni na ich odebranie w Wypożyczalni Biblioteki Medycznej.

Zamówienia realizowane są od poniedziałku do soboty. Ostatnia realizacja ma miejsce na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Zamówienia złożone w sobotę po godz. 14:00 i niedzielę można odebrać w poniedziałek od godziny 8:00.

W przypadku świadomego zamówienia książek w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, prosimy pamiętać, że czytelnik będzie musiał osobiście odebrać je w Toruniu (nie są przywożone do Bydgoszczy).

Czasopisma dostępne są wyłącznie w Czytelni i nie mogą być zamawiane przez system biblioteczny.

Przedłużanie terminu zwrotu

Studenci i doktoranci mogą samodzielnie przedłużyć wypożyczenia po zalogowaniu się do Konta czytelnika pod warunkiem, że:

  • egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników,
  • na koncie czytelnika nie widnieją blokady,
  • do terminu zwrotu pozostało nie więcej niż 3 dni.

W przypadku problemów z przedłużaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią pod nr telefonu 052 585-3510 lub mailowo: (udostepnianie@cm.umk.pl).

Rezerwacja wypożyczonej książki

Jeżeli wszystkie egzemplarze tytułu są wypożyczone przez innych czytelników (liczba dostępnych egzemplarzy: 0), to  można zarezerwować dany tytuł, wybierając przycisk Zamówienie / Rezerwacja – analogicznie jak przy zamówieniach z magazynu.  W poniższym przykładzie:

Rezerwacja

widać, że nie ma dostępnych egzemplarzy i nastąpi rezerwacja, a rezerwujący będzie trzecią osobą w kolejce (są już dwa zamówienia od innych czytelników).

Po kliknięciu Zamówienie / Rezerwacja, w kolejnym okienku:

Sprawdź pozycję w kolejce

dostępny jest przycisk „Sprawdź pozycję w kolejce” który oblicza miejsce, na którym się znajdziemy po wysłaniu zamówienia – na powyższym przykładzie: 3, gdyż są już dwa zamówienia innych czytelników. Jeśli książka dostępna jest w kilku bibliotekach, to aby przycisk obliczył poprawnie miejsce w kolejce i żeby można było wysłać zamówienie, trzeba wcześniej wybrać w tym samym okienku „Miejsce odbioru”. Pamiętajmy: pozycja w kolejce różna od zera informuje, że jest to rezerwacja, a nie zamówienie z magazynu. Informację o dostępności zarezerwowanej książki i możliwości jej odbioru (po zwolnieniu egzemplarza) czytelnik otrzymuje na adres e-mail – analogicznie jak w przypadku zamówienia z magazynu.

Zwrot książek

Czytelnik otrzymuje powiadomienie e-mailem o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jak również okresowe informacje o swojej aktywności na koncie bibliotecznym. Książki wypożyczone w Bibliotece Medycznej należy oddawać wyłącznie w tej Bibliotece.

Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Kwotę opłaty za każdy okres przeterminowania system komputerowy nalicza (uwzględniając dni wolne) dopiero po zwrocie lub przedłużeniu książki. Do tego czasu przy przeterminowanej pozycji na Koncie czytelnika wyświetla się „Szacowana opłata”, która może ulec zmianie. Po przekroczeniu 50 zł naliczonej opłaty następuje blokada konta czytelnika, a co za tym idzie – brak możliwości wypożyczenia kolejnych książek i dokonywania prolongaty.

Opłaty naliczone za przetrzymywanie książek wypożyczonych z Biblioteki Medycznej najłatwiej można uregulować korzystając z e-płatności PayU (na Koncie Czytelnika w wyszukiwarce Primo VE). W wyjątkowych przypadkach opłatę można uregulować wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „opłata za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl.

Książki zagubione lub zniszczone przez czytelnika

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić takie samo lub nowsze wydanie.

Dostęp do Internetu Eduroam WiFi

W Bibliotece Medycznej dostępna jest sieć bezprzewodowa (WiFi) tworzona przez Uczelniane Centrum Informatyczne w ramach projektu Eduroam. Sieć umożliwia studentom i doktorantom na swobodny dostęp do Internetu z własnych urządzeń na terenie całego kampusu. Zobacz: konfiguracja Eduroam.

Komputery w Bibliotece

W Wypożyczalni znajduje się kilka stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu systemu bibliotecznego (wyszukiwarka Primo VE). Umożliwiają one wyszukiwanie i zamówienie książek. Prosimy, aby pamiętać o wylogowaniu się z systemu bibliotecznego po zakończeniu pracy na tych stanowiskach.

W Pracowni Komputerowej znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z Internetu oraz z elektronicznych baz biomedycznych w celach dydaktyczno-naukowych. Można tu uzyskać pomoc bibliotekarza przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych ze wszystkich baz informacyjnych. Komputery wyposażone są w podstawowe aplikacje pozwalające na przeszukiwanie Internetu czy edytowanie tekstu. Na większości komputerów dodatkowo zainstalowana jest aplikacja Statistica – pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy danych. Stanowiska umożliwiają odpłatne drukowanie niewielkich ilości materiałów, również w kolorze.

Dostępy elektroniczne – Czytelnia Online

Studenci i doktoranci mają możliwość korzystania z komputerowych baz informacyjnych subskrybowanych przez uczelnię, w tym z dostępów pełnotekstowych. Dostępne są przez stronę internetową Biblioteki – zakładka: Czytelnia Online.

Dostęp możliwy jest zarówno na miejscu – w Pracowni Komputerowej lub za pośrednictwem sieci Eduroam oraz z dowolnych komputerów pracujących poza siecią uczelni. W tym ostatnim przypadku konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu Centralnego Punktu Logowania UMK.

Skanowanie

W Czytelni Ogólnej znajduje się ogólnodostępny skaner. Umożliwia on skanowania również grubych materiałów, np. książek. Zapis skanów możliwy jest wyłącznie do pamięci USB / PenDrive-a czytelnika.