Informacje ogólne

Biblioteka Medyczna
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 052 585-3511
fax 052 585 3505
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl
strona internetowa: bm.cm.umk.pl
strona internetowa w wersji angielskiej: bm.cm.umk.pl/en
Facebook

Nr konta:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „wpłata z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 259 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2020 r. wszystkie biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego UMK są dostępne w pełnym zakresie działania dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem limitów osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniach bibliotecznych.

Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zapisanych w Załączniku do Zarządzenia.

Od 1 grudnia na terenie bibliotek czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Biblioteka Medyczna (Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Pracownia Komputerowa) czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-16:00.

Od lipca do września Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 14:00, natomiast we wtorki od 12.00 do 18:00.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość zamawiania darmowych skanów do 50 stron przez pracowników, doktorantów i studentów CM UMK na adres biblio@cm.umk.pl. Użytkowanie kopii cyfrowych może odbyć się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W sprawach bibliografii i bibliometrii prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny (52 585 3506) lub e-mailowy: bibliografia@cm.umk.pl.