Cennik Biblioteki

Pracownia komputerowa

Wydruki ze stanowisk w Pracowni Komputerowej:
A4 jednostronne – 0,40 zł.
A4 dwustronne – 0,70  zł.
A4 kolor – 1,00 zł.
A4 kolor dwustronne – 1,80 zł.

Płatności za wydruki przyjmowane są wyłącznie w gotówce.

Wypożyczalnia

Nieterminowy zwrot książek – 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu książek naliczane są automatycznie przez system biblioteczny po zwrocie pozycji. Opłaty te najłatwiej można uregulować korzystając z e-płatności PayU (na Koncie Czytelnika w wyszukiwarce systemu bibliotecznego). W wyjątkowych przypadkach można też zapłacić gotówką w Wypożyczalni, lub wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „wpłata z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

Inne opłaty:
Karta  biblioteczna – 1 zł.
Duplikat karty bibliotecznej – 5 zł.