Cennik Biblioteki

Cennik wydruków z Pracowni Komputerowej:
A4 jednostronne – 0,40 zł.
A4 dwustronne – 0,70  zł.
A4 kolor – 1,00 zł.

Cennik opłat Wypożyczalni:
Karta  biblioteczna – 1 zł.
Duplikat karty bibliotecznej – 5 zł.  

Wpłat z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek można dokonywać na numer konta:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy podać dopisek „wpłata z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl