Nowe „Wiadomości Akademickie”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Akademickich”, w których można przeczytać krótki, ale niezwykle ciekawy wywiad z dr. Mieczysławem Boguszyńskim o jego książce poświęconej historii Szpitala im. dr. A. Jurasza, wieści o znakomitych osiągnięciach pracowników i studentów naszej Uczelni, przewrotne, filozoficzne teksty pióra dr. hab. Wojciecha Szczęsnego, prof. UMK, wykład z cyklu Medycznej Środy poświęcony „Znaczeniu psychobiotyków we wspomaganiu leczenia zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego oraz ich wpływ na oś jelito-mózg” dr Katarzyny Grudlewskiej-Budy czy wykład zaprezentowany przez dr. hab. Krzysztofa Skowrona, prof. UMK podczas Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego „Quorum sensing”, a także kilka słów o konferencjach (m.in. o Jubileuszowym XXX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Bydgoszczy), wydarzeniach, akcjach i inicjatywach – np. spływie kajakowym „Pożegnanie lata” czy warsztatach malarskich przeprowadzonych w ramach projektu „Rola sztuki w kształtowaniu empatii” zainicjowanego przez dr Oliwię Kowalczyk (obrazy wzbogaciły okładki najnowszego numeru).

Okładki

Nr 87 Listopad 2022