Potencjalnie drapieżne czasopisma

Na tej stronie można sprawdzić, czy czasopismo, w którym zamierzamy opublikować artykuł, nie zalicza się do potencjalnie drapieżnych (predatory), a zatem lepiej go unikać.