Veterinary Source w testach

Veterinary Source z firmy EBSCO to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt.

WEJŚCIE z terenu UMK

WEJŚCIE spoza terenu UMK