Wracają wpłaty z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek

Uwaga! Biblioteka CM UMK od dnia 11 stycznia 2021 roku przywraca naliczanie kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

Można wpłacać na konto: UMK w Toruniu ul. Gagarina 11 87-100 Toruń Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293 Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl W przypadku czytelnika, który robi to w związku z obiegówką, status obiegówki na „rozliczony” zmieni się najpóźniej następnego dnia od momentu, kiedy dotrze do Oddziału Udostępniania Zbiorów informacja o opłacie (kopia przelewu) i zostaną zwrócone wszystkie książki.