Wznowienie bezpłatnych programów publikowania otwartego

ICM UW przekazał informację o wznowieniu w styczniu bezpłatnych programów publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Elsevier oraz licencji konsorcyjnych ACS i IOP. Artykuły można publikować bez opłat w czasopismach wytypowanych przez wydawców do programów publikowania otwartego. Koszty publikacji artykułów w ramach programów są pokrywane z opłaty za licencję krajową ze środków MEiN. Elsevier i ACS wprowadziły do licencji ograniczenia liczby artykułów, które pracownicy instytucji uczestniczących w programach mogą opublikować bezpłatnie.
W programie Elsevier – roczna pula w ramach programu publikowania otwartego wynosi 1013 artykułów, w programie ACS  – 392 artykuły, a w IOP liczba artykułów jest nieograniczona.

Program publikowania otwartego Springer zostanie ponownie uruchomiony z nową pulą po potwierdzenia dofinansowania MNiSW na 2024 r., co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w styczniu lub lutym 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie.