Dostęp testowy do czasopism New England Journal of Medicine

Od 15 kwietnia 2024 roku zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do czasopism z grupy New England Journal of Medicine:

NEJM (New England Journal of Medicine)

NEJM Evidence

NEJM AI

Dostęp przez IP na stronie wydawcy: https://www.nejm.org/

Dostęp przez Centralny Punkt Logowania: http://han3.uci.umk.pl/han/najm/

Dostęp jest również możliwy poprzez uczelniane numery IP pod adresem: https://ovidsp.ovid.com/autologin.html

W tym przypadku nleży wybrać katalog Journals@Ovid Full Text – w tym miejscu można przeszukiwać dostępne zasoby, także czasopisma z grupy NEJM według słów kluczowych.

Bezpośredni dostęp do czasopism znajduje się w zakładce „Journals„, z której należy wybrać odpowiedni tytuł czasopisma (NEJM, NEJM Evidence, NEJM AI).