Stypendia rektorskie 2022

Od 15 lutego 2022 r. obowiązuje Zarządzenie nr 25 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Zgodnie z par. 2.1 świadczenie może być przyznane za artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym indeksowanym w roku publikacji w grupie TOP10 bazie Scopus najbardziej wpływowych publikacji w dowolnej dyscyplinie.