Stypendia rektorskie za publikacje 2023

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje Zarządzenie nr 2 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Zgodnie z paragrafem 2.2 pracownikom przypisanym do dyscyplin naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ścisłych i przyrodniczych, weterynaryjnych oraz inżynieryjno-technicznych może być przyznane stypendium w wysokości 7 000 zł za opublikowanie artykułu:
1) w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście czasopism zgodnie z dyscypliną zadeklarowaną przez pracownika, będącej załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
2) w czasopiśmie naukowym, któremu w obowiązującym na dzień zgłoszenia artykułu do Bazy Wiedzy UMK komunikacie Ministra Edukacji i Nauki przypisano najwyższą liczbę punktów (200);
3) w materiałach z konferencji informatycznej rangi A lub A* według bazy CORE (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/).

Zarządzenie nr 2 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych