Narzędziem umożliwiającym czytelnikom korzystanie z katalogu komputerowego zasobów Biblioteki Medycznej jest wyszukiwarka Primo VE, dostępna pod adresem: https://szukaj.bm.cm.umk.pl/. Primo VE korzysta z zasobów zgromadzonych w systemie bibliotecznym nowej generacji – Alma. To wspólny katalog i wspólny system dla wszystkich bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Bydgoszczy.

Katalog umożliwia łatwe i skuteczne wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów, takich jak książki, czasopisma, artykuły, publikacje elektroniczne, rozprawy doktorskie i wiele innych, a następnie ich zamawianie. Aby wypożyczyć książki drukowane, czytelnik musi je wcześniej zamówić w katalogu.

Na użytek dalszych stron pomocy przyjmijmy, że: 

  • katalog, katalog komputerowy, Primo VE wyszukiwarka Primo – są synonimami
  • kampus – oznacza część uczelni zlokalizowaną w jednym z miast: Toruniu lub Bydgoszczy; w kampusie bydgoskim mamy Bibliotekę Medyczną CM, a w kampusie toruńskim – pozostałe biblioteki UMK

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2024