Dostosowanie i filtrowanie wyników

Wyszukiwarka Primo VE należy do systemów bibliotecznych nowej generacji. W takim systemie zadajemy dość ogólne zapytanie wyszukiwawcze, które zwróci dużą ilość wyników – mniej lub bardziej odpowiadających zapytaniu. W kolejnym kroku należy dokonać zawężenia wyników – przy użyciu faset (filtrów) i ewentualnie zmienić sposób sortowania. Elementy służące do tych celów, umieszczane są po lewej stronie listy wyników („Dostosuj swoje wyniki”), a ich zawartość zależy od aktualnego wyniku wyszukiwania.

Sortowanie

Domyślnie wyniki sortowane są według „związku z tematem”, czyli w pierwszej kolejności pojawiają się wyniki najbardziej zgodne z zapytaniem, a w dalszej – mniej zgodne. O zgodności decydują algorytmy systemu Primo VE, na którym bazuje katalog biblioteki. Przykładowo, jeśli w zapytaniu podamy dwa słowa, to najpierw pojawią się wyniki zawierające oba słowa (w różnych miejscach opisu), a w dalszej kolejności jedno z tych słów. Porządek sortowania wyników można zmienić na chronologiczny (od najnowszych do najstarszych dat wydania lub odwrotnie) albo alfabetyczny (według autora lub tytułu – od A do Z).

Filtrowanie (fasety)

Wyniki wyszukiwania możemy zawęzić tematycznie (faseta: Temat lub MESH), możemy również wyszukać interesującą nas formę i typ publikacji używając faset: Forma, Gatunek i Typ dokumentu. Możemy także odfiltrować z wyników wyszukiwania tylko publikacje w określonym języku (faseta: Język) czy z datą publikacji zawartą w zadanym przedziale (faseta: Data wydania).

Przy wyszukiwaniu w celu zamówienia książek drukowanych, przydatna będzie faseta Dostępność („Dostępne w bibliotece”), faseta Biblioteki UMK – pozwalająca odfiltrować tylko książki będące w posiadaniu Biblioteki Medycznej CM oraz faseta Lokalizacja egzemplarza – pozwalająca wybrać: „Magazyn” (a nie: „Czytelnia”).

Zawartość poszczególnych faset tworzona jest na podstawie aktualnej listy wyników – pojawią się tylko takie wartości, które występują w przynajmniej jednej publikacji z tej listy. W nawiasie na prawo od wartości fasety pojawi się liczba rekordów z taką wartością (na aktualnej liście).

Podczas pracy z filtrami (fasetami) można:

  • Zastosować pojedynczy filtr (kliknij na wybrany filtr)
  • Wykluczyć pojedynczy filtr (zastosuj pole wyboru, które po najechaniu kursorem na nazwę filtra wyświetla się po prawej stronie )
  • Zastosować wiele filtrów (zaznacz pola wyboru, które po najechaniu kursorem na nazwę filtra wyświetlają się po lewej stronie, a następnie kliknij przycisk: ZASTOSUJ FILTRY)
  • Usunąć aktywne filtry (kliknij ikonkę X, znajdującą się po prawej stronie aktywnego filtra lub kliknij link Resetuj filtry, aby usunąć wszystkie)
  • Zablokować filtr / filtry aby były domyślnie wybrane podczas kolejnego wyszukiwania (kliknij na ikonę kłódki przy aktywnym filtrze / filtrach, lub link Zapamiętaj wszystkie filtry)

Pasek filtrowania typów zasobów

W wyszukiwaniu prostym, pod polem wyszukiwania, znajduje się pasek filtrowania typów zasobów (w wyszukiwaniu zaawansowanym jako pole wyboru w dodatkowych kryteriach po prawej stronie formularza).  Dostępne na pasku ikony filtrów są różne dla różnych zakresów wyszukiwania:

Przykłady filtrowania

Szukamy książek drukowanych na temat COVID-19 dostępnych w naszej bibliotece do wypożyczenia. Wpisujemy w wyszukiwaniu prostym: COVID-19 (1783), zawężamy w fasecie Typ dokumentu: „Książki” (1673), a w fasecie Lokalizacja egzemplarza: „Magazyn” – uzyskujemy 32 pozycje.

Szukamy w miarę nowych podręczników z Kardiologii dostępnych w naszej bibliotece do wypożyczenia. Wpisujemy w wyszukiwaniu prostym: Kardiologia (390 wyników), zawężamy w fasecie Typ dokumentu: „Książki” (257), z fasety Gatunek: „Podręcznik” (42). W fasecie Biblioteki UMK wybieramy: „Biblioteka Medyczna CM” (42), a w Lokalizacja egzemplarza: „Magazyn” (37). Zawężamy Datę wydania do 2019-2023 – pozostaje 10 pozycji.

Szukamy rozpraw naukowych ściśle związanych z tematem: Zawał serca, które powstały w Collegium Medicum UMK po 2010 roku i są dostępne w czytelni lub do wypożyczenia na zewnątrz.  Wpisujemy w wyszukiwaniu prostym: Zawał serca (171 wyniki), zawężamy Datę wydania: 2010-2021 (38), w fasecie Typ dokumentu wybieramy: „Rozprawy naukowe” (24). W fasecie Biblioteki UMK wybieramy „Biblioteka Medyczna CM” (nadal 24), a w fasecie Autor/Twórca wybieramy wszystkie wartości nieosobowe związane z Collegium Medicum UMK (czyli: „Collegium Medicum UMK”, „Wydawnictwo Naukowe UMK”, „Wydział Nauk o Zdrowiu UMK”) – 18 pozycji. W fasecie MESH lub Temat wybieramy „Zawał serca” – otrzymujemy 10 wyników. Rozwijając fasetę Lokalizacja egzemplarza widzimy, że 1 pozycja jest dostępna w magazynie, a 10 w czytelni. Na przykładowej grafice widać wszystkie aktywne filtry i fragment wyniku dla tego wyszukiwania.

(liczba znalezionych rekordów – stan: styczeń 2024 r.)