Płatności PayU za nieterminowy zwrot

Biblioteka pobiera opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Z opłaty zwolnieni są tylko pracownicy uczelni. W przypadku, gdy czytelnik wielokrotnie przekroczy termin zwrotu wypożyczonej publikacji, system może naliczyć kilka opłat dla jednego wypożyczenia. Kwotę opłaty za każdy okres przeterminowania system komputerowy nalicza (uwzględniając dni wolne) dopiero po zwrocie lub przedłużeniu książki. Do tego czasu przy przeterminowanej pozycji wyświetla się „Szacowana opłata”, która może ulec zmianie. Po przekroczeniu 50 zł naliczonej opłaty następuje blokada konta czytelnika, a co za tym idzie – brak możliwości wypożyczenia kolejnych książek i dokonywania prolongaty. Czytelnik może uniknąć naliczenia opłaty, jeśli zwróci książkę w ciągu maksymalnie 5 dni (kalendarzowych) po terminie zwrotu. Jeśli spóźni się o kolejny dzień – opłata naliczy się od wymaganej daty zwrotu!

Informacje o naliczonych opłatach można znaleźć na Koncie czytelnika – na zakładce Przegląd, ale wygodniej obsługiwać je na zakładce Naliczone opłaty.

Domyślnie pokazują się tu Aktywne opłaty – czyli wymagające uregulowania. Najwygodniej jest uregulować je korzystając z  e-płatności – wybierając link: Zapłać w PayU. Serwis PayU umożliwia zapłatę za pośrednictwem jednego z ponad 30 typów płatności: przelewów internetowych, GooglePay, ApplePay czy BLIK, bez konieczności zakładania konta w serwisie. Po kliknięciu linku Zapłać w PayU zostaniemy przekierowani na stronę Płatności PayU Bibliotek Uniwersyteckich (początek adresu: https://www.bu.umk.pl/platnosci_payu/):

Kilka opłat powiązanych z bibliotekami z tego samego kampusu (miasta) można zaznaczyć i opłacić jedną transakcją. Jeśli czytelnik ma jednocześnie naliczone opłaty w Bibliotece Medycznej i bibliotekach kampusu toruńskiego, to płatności dla każdego kampusu należy wykonać osobno. Po zaznaczeniu wybranych pozycji i wybraniu przycisku „Płacę” pozostaje ostatecznie potwierdzić płatność na kolejnej stronie, z której nastąpi przekierowanie do Serwisu PayU:

Po poprawnej realizacji płatności i odświeżeniu strony Konta czytelnika, opłata na Koncie czytelnika zmieni status z Aktywna na Zamknięta. Aby ją ponownie zobaczyć, należy przełączyć filtr na: „Zamknięte opłaty”.

Rozpoczęcie na stronie Płatności PayU e-płatności zakłada blokadę na wybrane pozycje. Jeśli proces płacenia zostanie anulowany w Serwisie PayU, to blokada znika i można ponownie rozpocząć płacenie z Konta czytelnika. Jeśli jednak płatność zostanie przerwana bez anulowania w Serwisie PayU, to wybrane na stronie Płatności PayU pozycje pozostaną zablokowane. Aby zdjąć blokadę, należy zgłosić problem mailowo: platnosci_pomoc@bu.umk.pl lub telefonicznie: (56) 611-4475.

W wyjątkowych przypadkach opłatę z tytułu nieterminowego zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Medycznej można uregulować wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy wówczas umieścić dopisek „opłata za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: udostepnianie@cm.umk.pl.