Przedłużanie terminu zwrotu (Prolongata)

Karta biblioteczna - Prolongata

Czytelnicy mogą samodzielnie przedłużyć wypożyczenia, czyli dokonać prolongaty (zmiany daty zwrotu) pod warunkiem, że:

  • do terminu zwrotu pozostało nie więcej niż 3 dni (7 dni dla pracowników naukowych UMK).
  • egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innych czytelników,
  • na koncie czytelnika nie widnieją blokady.

Dla pozycji nie spełniających powyższych kryteriów, po najechaniu kursorem myszki na napis „NIE MOŻNA PROLONGOWAĆ” pojawi się informacja o przyczynie (zwykle: informacja, na ile dni przed datą zwrotu jest to możliwe). Przy pozycjach spełniających powyższe warunki, pojawi się charakterystyczny niebieski link: „PROLONGUJ” . Można użyć tego linku, lub zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć przycisk „PROLONGUJ” znajdujący się ponad listą, dokonując zbiorczej prolongaty:

Karta biblioteczna - Prolongata - Wynik

Po dokonaniu prolongaty data zwrotu zostanie przesunięta o standardowy okres wypożyczenia dla danej grupy czytelników:

  • 30 dni – studenci, absolwenci, pracownicy szpitala uniwersyteckiego, kaucja
  • 90 dni – studenci podyplomowi, doktoranci, pracownicy administracji CM i UMK
  • 12 miesięcy – pracownicy naukowi UMK

Maksymalny okres wypożyczenia, obejmujący pierwszy okres wypożyczenia oraz kolejne prolongaty, nie może przekroczyć: 12 miesięcy – dla większości czytelników i 12 lat – dla pracowników naukowych UMK. Nowy termin zwrotu zostanie automatycznie skrócony, jeśli przekroczyłby maksymalny okres wypożyczenia lub datę wygaśnięcia konta czytelnika – w takich przypadkach prosimy o kontakt z Biblioteką.

W przypadku osiągnięcia maksymalnego okresu wypożyczenia zalecamy kontakt osobisty, wraz z książką – nastąpi zwrot i ponowne wypożyczenie (jeśli książka nie została zarezerwowana przez inną osobę). Istnieje możliwość przedłużenia przez bibliotekarza bez potrzeby okazywania książki, jednak wówczas nie skasuje się licznik okresu wypożyczenia i problem wystąpi ponownie przy próbie kolejnej prolongaty.

Jeśli posiadają Państwo przeterminowane pozycje (dla których widać na zakładce Wypożyczenia „Szacowaną opłatę”), których nie można prolongować, należy niezwłocznie oddać publikacje do Biblioteki, aby zatrzymać naliczanie opłaty za każdy kolejny dzień zwłoki.