Konto czytelnika / Karta biblioteczna

Konto czytelnika w wyszukiwarce Primo nazywane jest: „Karta biblioteczna” lub „Moja karta biblioteczna”. Można do niego wejść na kilka sposobów, wybierając odpowiedni link:

  • „Karta biblioteczna” w menu katalogu (wyszukiwarki Primo)
  • „Konto czytelnika” w menu głównym strony internetowej Biblioteki Medycznej
  • „Moje konto” w stopce powiadomień wysyłanych przez system biblioteczny na adres e-mail czytelnika

Jeśli czytelnik nie jest aktualnie zalogowany w katalogu, to wymuszone zostanie zalogowanie.

Karta biblioteczna informuje za pośrednictwem powiadomień (graficznych alertów), o stanie konta czytelnika: zamówieniach, wypożyczeniach, naliczonych opłatach itp. Informuje też o wymaganych czynnościach związanych z wypożyczaniem – np. o gotowości zamówionej książki, którą należy odebrać w określonym terminie (dla większości czytelników: 3 dni). Pozwala też na edycję podstawowych danych kontaktowych czytelnika.

Wszystkie te informacje podzielone są na sekcje / karty:

Przegląd

Karta biblioteczna - Przegląd
Karta czytelnika - Przegląd

Karta Przegląd zawiera zbiorcze informacje dotyczące poszczególnych sekcji Karty bibliotecznej. Bezpośrednio tu można wykonać działania, które są też dostępne w kolejnych sekcjach (prolongata, zapłata w PayU itp.). Na powyższym przykładzie widać, że czytelnik ma wypożyczone 2 książki, z których przynajmniej jedną można już prolongować czyli przedłużyć termin zwrotu (podstawowym warunkiem prolongat jest, aby do terminu zwrotu nie pozostało więcej niż 3 dni – wszystkie warunki i samo prolongowanie opisuje osobny rozdział: Przedłużanie terminu zwrotu). Czytelnik ma też jedno zamówienie – status „Nie rozpoczęte” wskazuje, że jest to rezerwacja (a nie zamówienie z magazynu) i oczekuje na zwrot książki przez innego czytelnika (w magazynie biblioteki nie ma innych dostępnych egzemplarzy). Jeśli w bibliotece na „półce rezerwacji” na odbiór oczekuje publikacja, to będzie to wyraźnie zaznaczone zielonym komunikatem z ikoną dzwoneczka – przykład z prawej.

Wypożyczenia

Karta biblioteczna - Wypożyczenia

Karta Wypożyczenia oferuje wgląd w listę wypożyczonych pozycji z możliwością filtrowania, sortowania oraz prolongaty. Na powyższym przykładzie widać, że druga pozycja może zostać prolongowana: zostanie to opisane w osobnym rozdziale. Sekcja zawiera filtr Aktywne wypożyczenia lub Poprzednie wypożyczenia (czyli zwrócone książki). Można tu także sortować wypożyczone pozycje według daty zwrotu (Najnowsze lub Najstarsze) lub Tytułu. Opisy wypożyczeń są początkowo prezentowane w formie zwięzłej, ale każdy z nich można rozwinąć, aby mieć wgląd w dodatkowe informacje – np. datę wypożyczenia, czy kod kreskowy egzemplarza (czternastocyfrowy unikalny kod egzemplarza widoczny na naklejce z tyłu książki). Jeśli dla wypożyczonych książek zbliża się termin zwrotu, to przy dacie zwrotu pojawi się czerwona ikona budzika, widoczna również przy nagłówku karty Wypożyczenia – przykład z prawej.

Przeterminowane wypożyczenia (minął termin zwrotu) są wyraźnie oznaczone – zarówno na karcie Przegląd, jak i Wypożyczenia:

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przy każdej przeterminowanej pozycji jest podana „Szacowana opłata”, a nie: „Opłata”. Do czasu zwrotu książek nie jest ona naliczona na Koncie czytelnika (nie widać jej na karcie: Naliczone opłaty) i może ulec zmianie: wzrosnąć – jeśli zwrot książki nastąpi po kilku dniach, lub zostać anulowana – jeśli czytelnik zdąży oddać książkę w ciągu 5 dni od wymaganej daty zwrotu.

Zamówienia

Karta biblioteczna - Zamówiania

Karta Zamówienia zawiera zarówno bieżące zamówienia i rezerwacje, jak również prośby o zakup (aktualnie nie obsługiwane w Bibliotece Medycznej). Sekcja posiada możliwość filtrowania Typu zamówienia (Wszystko, Zakup, Zamówienie) oraz Sortowania według Statusu egzemplarza i Tytułu. Na powyższym przykładzie:

  • Pierwsze zamówienie ze statusem „Na półce rezerwacji” – jest gotowe i będzie oczekiwać na odbiór do 12 grudnia 2023 (zwykle 3 dni). W momencie pojawienia się takiego statusu czytelnik otrzymuje również powiadomienie mailowe „Zamówienie gotowe do odbioru”. Jeśli z ważnego powodu nie można odebrać książki w podanym terminie, prosimy o kontakt z biblioteką, z prośbą o przedłużenie tego terminu. W miarę możliwości będzie to realizowane.
  • Drugie zamówienie ma status „W realizacji” – taki status zwykle w ciągu godziny zmieni się w „Na półce rezerwacji”, jednak jest kilka wyjątków: zamówienia złożone na mniej niż godzinę przed zamknięciem biblioteki są realizowane kolejnego dnia roboczego do godz. 8:00. Zamówienia złożone w sobotę po godz. 14:00 i niedzielę można odebrać w poniedziałek od godziny 8:00. Prosimy więc aby zawsze oczekiwać na powiadomienie mailowe o gotowości do odbioru i dopiero wtedy zapraszamy po odbiór.
  • Trzecie zamówienie ma status „Nie rozpoczęte” . Taki status oznacza, że żaden egzemplarz książki nie jest dostępny w magazynie i zmówienie stało się rezerwacją. Świadczy o tym dodatkowy opis informujący o Pozycji w kolejce – w tym przypadku: 1, co oznacza że dopiero w przypadku zwrotu przez obecnego czytelnika książka będzie gotowa do odbioru. Status „Nie rozpoczęte” pojawia się także, gdy zamówienie zostało złożone poza godzinami pracy Biblioteki i wkrótce rozpocznie się jego realizacja (miejsce w kolejce będzie wówczas: 0).

Czytelnik nie ma możliwości samodzielnego anulowania złożonego zamówienia – w takich sprawach prosimy o ewentualny kontakt z Biblioteką Medyczną.

Naliczone opłaty

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Z opłaty zwolnieni są tylko pracownicy uczelni. W przypadku gdy czytelnik wielokrotnie przekroczy termin zwrotu wypożyczonej publikacji system może naliczyć kilka opłat dla jednego wypożyczenia. Kwotę opłaty za każdy okres przeterminowania system komputerowy nalicza (uwzględniając dni wolne) dopiero po zwrocie lub przedłużeniu książki. Do tego czasu przy przeterminowanej pozycji wyświetla się „Szacowana opłata”, która może ulec zmianie. Po przekroczeniu 50 zł naliczonej opłaty następuje blokada konta czytelnika, a co za tym idzie – brak możliwości wypożyczenia kolejnych książek i dokonywania prolongaty. Czytelnik może uniknąć naliczenia opłaty jeśli zwróci książkę w ciągu maksymalnie 5 dni (kalendarzowych) po terminie zwrotu. Jeśli spóźni się o kolejny dzień – opłata naliczy się od wymaganej daty zwrotu!

Karta biblioteczna - Naliczone opłaty

Sekcja zawiera informacje dotyczące naliczonych opłat, a domyślnie pokazują się Aktywne opłaty – wymagające uregulowania. Można z rozwijanej listy filtra wybrać: „Wszystkie”, „Aktywne opłaty”, „Zamknięte opłaty” (już uregulowane). Jeśli istnieją aktywne naliczone opłaty, to najłatwiej można uregulować je korzystając z e-płatności wybierając link: Zapłać w PayU. Więcej informacji w rozdziale Płatności PayU za nieterminowy zwrot

W wyjątkowych przypadkach opłatę z tytułu nieterminowego zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Medycznej można uregulować wpłacając należność na konto:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

W tytule przelewu prosimy wówczas podać dopisek „opłata za nieterminowy zwrot książek”. Jednocześnie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl.

Wiadomości

Karta biblioteczna - Wiadomości

Sekcja Wiadomości zawiera różnego typu komunikaty dotyczące blokad nałożonych na konto lub notatek / wiadomości dodanych do Konta czytelnika. Na powyższym przykładzie widoczna jest blokada związana z prośbą o potwierdzenie adresu. Jest to drugi po e-mail sposób komunikacji pomiędzy Biblioteką a czytelnikiem.

Dane osobowe i ustawienia

Karta biblioteczna - Dane osobowe i Ustawienia

Ostatnia karta: Dane osobowe i ustawienia, pozwala na edycję niektórych danych osobowych (adres, nr telefonu e-mail) oraz konfigurację ustawień osobistych. Widać tu też datę wygaśnięcia konta – informacja może być przydatna przy problemach z przedłużaniem książek – nie da się przedłużyć poza datę wygaśnięcia konta.

Włączony przełącznik Automatycznie przedłuż moją sesję powoduje, że po wylogowaniu i każdym następnym zalogowaniu na dowolnym urządzeniu i w dowolnej przeglądarce sesja zostanie automatycznie przedłużona i nigdy nie przekroczy limitu czasu („nie wygaśnie”). Jeśli logują się Państwo do katalogu nie tylko na swoich własnych urządzeniach, ale też na publicznych (nawet sporadycznie) odradzamy włączanie tego przełącznika, chyba że będą Państwo ZAWSZE pamiętali o wylogowaniu.

Ustawiony w tym miejscu język będzie domyślnym językiem wyświetlania po każdym zalogowaniu. Język ustawiony w menu katalogu obowiązuje tylko w ramach aktualnej sesji przeglądarki.

Link ZMIANA PIN/HASŁA nie ma zastosowania w Bibliotece Medycznej – nie powoduje zmiany hasła do konta czytelnika, a jedynie zmienia PIN wykorzystywany w kampusie toruńskim do korzystania z książkomatów. Czytelnik nie związany z UMK (nie korzystający z Centralnego Punktu Logowania) może zmienić hasło na stronie logowania klikając link: Nie znam/nie pamiętam hasła i w kolejnym okienku podając podstawowy identyfikator/nr karty bibliotecznej lub adres e-mail przypisany do konta czytelnika. Na skrzynkę e-mail przyjdzie wówczas wiadomość z linkiem do zmiany hasła.