Dostępność egzemplarzy

Książki drukowane

Zdecydowana większość księgozbioru Biblioteki Medycznej dostępna jest do wypożyczenia poza bibliotekę, „do domu” (lokalizacja w katalogu: Magazyn). Aby można było wypożyczyć książkę drukowaną, czytelnik musi ją wcześniej zamówić w katalogu. Czas, na jaki wypożyczane są książki, zależy od typu czytelnika – dla większości osób wynosi on 30 dni (12 miesięcy – pracownicy naukowi UMK) – więcej informacji: zamawianie i rezerwacja książek.

Pewna część książek dostępna jest tylko na miejscu, w czytelni (lokalizacja w katalogu: Czytelnia). W taki sposób dostępne są też monografie („rękopisy”) czyli prace magisterskie i dysertacje powstałe w Collegium Medicum UMK. Publikacje dostępne w czytelni nie mogą być zamawiane w katalogu komputerowym, a jedynie na miejscu, w Bibliotece. Można je jednak wyszukać w katalogu, aby zorientować się, czy dana publikacja znajduje się w księgozbiorze Biblioteki Medycznej.

Niektóre książki są dostępne zarówno do wypożyczenia na zewnątrz, jak i na miejscu, w Bibliotece. Dzięki temu bardzo popularne pozycje, podręczniki, które przez większość czasu są poza Biblioteką (wypożyczone), dostępne są również dla innych czytelników – choć w ograniczonym czasie i miejscu.

Wyszukując w katalogu biblioteki możemy zorientować się, czy dana publikacja znajduje się w księgozbiorze Biblioteki Medycznej, a jeśli tak, to czy znajduje się w czytelni, czy w magazynie (skąd wypożyczane są „na zewnątrz”). Jednak dopiero po zalogowaniu się do katalogu można zobaczyć, które z egzemplarzy książki możliwej do wypożyczenia „na zewnątrz”, są dostępne w magazynie i mogą zostać zamówione.

Bardzo często już na liście wyników wyszukiwania w katalogu, widoczna jest informacja, czy książka znajduje się w Czytelni czy Magazynie Biblioteki Medycznej:

Dla książek dostępnych w kilku bibliotekach UMK, na liście wyników widać tylko pierwszą z bibliotek (nie zawsze jest to Biblioteka Medyczna) oraz dopisek: „i inne lokalizacje”:

Aby w takiej sytuacji sprawdzić, czy książka dostępna jest w Bibliotece Medycznej, trzeba przejść do szczegółów danej publikacji, klikając na tej pozycji na liście:

a następnie wybierając lokalizację: Biblioteka Medyczna CM – Magazyn. Dla Biblioteki Medycznej istnieją trzy możliwe lokalizacje: Magazyn, Czytelnia i Depozyt (książki z depozytu nie są dostępne ani do wypożyczenia, ani w czytelni). By wypożyczyć „na zewnątrz” należy zawsze wybierać: Magazyn. Dla wybranej lokalizacji można sprawdzić, ile egzemplarzy jest w tej lokalizacji oraz ile z nich jest dostępnych do wypożyczenia. Na poniższym przykładzie widać, że biblioteka posiada 4 egzemplarze publikacji i 2 z nich są jeszcze dostępne. Po kliknięciu Zamówienie / Rezerwacja nastąpi zamówienie pozycji z magazynu.

Zamawianie z magazynu

Jeśli liczba dostępnych egzemplarzy wynosi 0, oznacza to, że wszystkie egzemplarze publikacji są wypożyczone przez innych czytelników. Wybierając ten sam przycisk Zamówienie / Rezerwacja, tym razem dokonamy rezerwacji danego egzemplarza (podłączenia do egzemplarza).

Rezerwacja

W niektórych sytuacjach zamiast jednego przycisku Zamówienie / Rezerwacja dla lokalizacji, mogą pojawiać się osobne – przy każdym egzemplarzu:

Więcej informacji: zamawianie i rezerwacja.

Czasopisma drukowane

Czasopisma drukowane dostępne są wyłącznie na miejscu, w Bibliotece, bez możliwości zamawiania w katalogu komputerowym. Ich wyszukiwanie w katalogu ma na celu jedynie zorientowanie się, czy dany materiał jest dostępny – w postaci drukowanej lub przejście do dostępnego Online. Na górnym pasku wyszukiwarki Primo VE znajduje się link CZASOPISMA, który prowadzi do formularza wyszukiwania czasopism.

Na poniższym przykładzie widać dwa rekordy czasopisma The Lancet. Pierwszy z nich jest dostępny Online – po kliknięciu linku zostaniemy przekierowani na stronę z pełnym tekstem subskrybowanym przez uczelnię. Drugi rekord powiązany jest z numerami drukowanymi czasopisma dostępnymi w Bibliotece Medycznej. Mimo że jest on w lokalizacji Magazyn, to tak jak wszystkie czasopisma drukowane, dostępny jest tylko na miejscu, w czytelni. Po kliknięciu na rekordzie wyświetlą się szczegóły pozwalające na zorientowanie się, które konkretnie numery są w posiadaniu Biblioteki Medycznej CM.

Aktualne numery czasopism dostępne są bez zamawiania w Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism Bieżących. Starsze numery, przechowywane w magazynie, można zamówić do przejrzenia i zeskanowania na miejscu w Czytelni Ogólnej (bezpłatny skaner z zapisem na Pendrive).

Dostępy Online

Niektóre książki, artykuły i całe czasopisma oraz inne materiały dostępne są przez Internet: część w ramach otwartego dostępu (open access), a część jest subskrybowana przez uczelnię. Z tych ostatnich mogą skorzystać z dowolnego komputera, po zalogowaniu się, tylko Studenci, Doktoranci i Pracownicy UMK. Inne osoby (np. Absolwenci czy pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego) mogą z nich skorzystać wyłącznie na komputerach podłączonych do sieci komputerowej Collegium Medicum – np. w Pracowni Komputerowej Biblioteki Medycznej lub na wybranych komputerach w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1.

Dostęp do materiałów Online odbywa się po kliknięciu odpowiedniego linku przy danej pozycji na liście wyników wyszukiwania w katalogu:

lub po wejściu do szczegółów danej publikacji:

Przy wejściu spoza sieci Collegium Medicum może pojawić się dodatkowy monit o zalogowanie w Centralnym Punkcie Logowania UMK.

Niektóre dostępy Online podlegają dodatkowym ograniczeniom ze strony dostawcy treści np:

Część publikacji dostępna jest zarówno w formie drukowanej (do wypożyczenia i/lub w czytelni) oraz Online.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Materiały, których brak w Bibliotece Medycznej, Bibliotekach sieci UMK oraz pozostałych bibliotekach na terenie Bydgoszczy, w szczególnych przypadkach mogą być sprowadzane za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.